මහින්ද දැන්වත් ලැජ්ජා නැති කතා නොකියා ඉන්න ඕන …..රටේම පවුල් වලට රෙදී මිටර් දෙකහමාරක් දෙන්න යන්නේ මිලියන 13.6

0

සිල්රෙදි වංචාවේ නඩු තීරණය සමිබන්ධව දූෂණ විරෝධී හඩ සංවිධානය පැවැත්වු මාධ්‍ය හමුවකදි වසන්ත සමරසිංහ අදහස් පලකර සිටියා……

“ඉතා වැදගත් ඓතිහාසික නඩු තීන්දුවවක් දුන්නා මොකද්ද මහජන මුදල් තමන්ට ඕන ඕන විදියට පාවිච්චි කරන්න බෑ කියලා. හැබැයි දැන් රාජපක්ෂ මහත්තයා මොකද්ද කියන්නේ දැන් කියනවා මේ බුද්ධාගම වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න ගිහිල්ලා හිරේ ගියා කියලා. ලැජ්ජා නැති කතා නොකියා ඉන්න ඕන දැන්වත්. බුද්ධාගම වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න තිබ්බනේ අතේ පයේ තියන සල්ලි වියදම් කරලා. මැද මුලන වලව්වේ තියන ආදායම් වලින් වියදම් කරන්න තිබුණනේ. අම්මාගේ තාත්තාගේ සොහොන හැදුවෙත් ජනතාවගේ සල්ලි හොරකම් කරලා. අපේ රටේ පවුල් ඉන්නේ ලක්ෂ 57යි. රුපියල් 50 ගානේ රෙදි මීටරය ගත්තා නම් මිලියන 13.6 ගන්න තිබ්බා. එහෙම කලානම් හැම පවුලකටම රෙදි මීටර දෙකාමාර ගානේ දෙන්න තිබ්බා නිකම්. ඔබට හම්බ්වුනාද සිල් රෙදි? මේක සම්පූර්ණ හොරකමක් වංචාවක් මහජන මුදල් කොල්ලයක්,”

Wasantha Samarasinghe