රටට දැක්මක් නෑ….අන්තිමට කරන්න ඕන දේ මුලින්ම කරන්නේ නෑනේ….

0

අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත අද(10) පේරාදෙණියේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදි මාධ්‍යවේදීන් ක්ල ප්‍රශ්ණ හමුවේ ආණ්ඩුවේ අවුල් ගැන ප්‍රකාශයක් කළා.

ප්‍රශ්නය; ඔබතුමා කිව්වා ඔබතුමා කළකිරීමෙන් ඉන්නේ කියලා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා හමුවීමෙන් පසුවත් කළකිරීමෙන්ද ඉන්නේ?

“රටක යම් පාලනයක හවුල්කරුවන් වෙනකොට අපිටත් යම් වගකීමක් තියනවා. ඒ වගකීම ඉටු කරන්න නම් අවශ්‍ය කරන පරිසරය ගොඩ නැගෙන්න ඕන. එක පාර්ශවයක පමණක් ප්‍රතිපත්ති හා මතයක් එක්ක පාර්ශව දෙකකට ගොඩ නැගෙන්න බෑ. ඒනිසා මුලින්ම එය නිවැරදි කර ගත යුතුයි. එය මීට වසරක දෙකකට පෙර කරන්නට තිබුණා. දැක්මක් හදන්න ඕන ඒ ආණ්ඩුව හදන දවසට. ඒ මේ ආණ්ඩුව විතරක් නෙමෙයි හැම ආණ්ඩුවටම පොදුයි. මේවයි අපිට තියන අභියෝග මේවයි ඉස්සල්ලම විසදන්න ඕන. ප්‍රමුඛතාවය මත තමයි වැඩ කරන්න ඕන. ඒකයි ආණ්ඩුව කෙරුවේ. සැළසුම් සකස් කරන්න ඕන දීර්ඝකාලින හා කෙටි කාලින වශයෙන්. අවුරුදු දෙකකට ඉස්සල්ලා යම් දෙයක් කියනවා. අවුරුදු දෙකකට පස්සේ කියනවා මෙන්න අපේ දැක්ම කියලා. සංශෝධනයන් ඇති වෙන්න පුළුවන් හැබැයි රටේ විධායකය ඒ ගැන දැන ගන්න ඕන. ව්‍යවස්ථාදායකය ඒ ගැන දැන ගන්න ඕන. රටේ ජනතාව දැන ගන්න ඕන මේක තමයි රට යන මාර්ගය කියලා. රටට දැක්මක් නෑ. ප්‍රශ්න ආවාම අපි ප්‍රමුඛතා අනුපිළිවෙළින් සකසා ගන්නවා නේ. අන්තිමට කරන්න ඕන දේ මුලින්ම කරන්නේ නෑනේ. ඒක තමයි වෙන්න ඕන,”