රාජ්‍ය වැවිලි අංශයට කරන ලද අනුපමය සේවය අගයමින් 2017 මාස්කෝ සම්මානය හලාවත වැවිලි සමාගමට

0

ලංකා ජනමාධ්‍ය සංසදය සංවිධානය කරන 2017 මාස්කෝ සම්මාන  උළලේදී රාජ්‍ය වැවිලි අංශයට කරන ලද අනුපමය සේවය අගයමින් මාස්කෝ 2017 විශිෂ්ඨතා සම්මානය හලාවත වැවිලි සමාගමේ සභාපති ආසිරි හේරත් මහතා විසින් දිනාගෙන තිබේ.

දිනෙන් දින පරිහානියට පත්වෙමින් තිබෙන රාජ්‍ය වැවිලි කේෂත්‍රය නැවත නගා සිටුවීම සදහා  හලාවත වැවිලි සමාගම සතු අක්කර 14,000 ක් පමන වන භූමිය වඩාත් ඵලදායී ලෙස යොදා ගනිමින් රටටත් ජනතාවටත් බරක් නොවී ඉහලම කාර්්‍යක්ෂමතාවයකින් පවත්වාගෙන යාම සම්මාන ප්‍රධානය තෝරාගෙන තිබෙන අතර උළෙලේ ප්‍රධාන අමුත්තා වු කථානායක කරු ජයසුරිය මහතා විසින් අදාල සම්මානය පිරිනමා තිබේ.

සමස්ථ කාර්ය මණ්ඩලය 924 වන හලාවත වැවිලි සමාගම 2016 වසරේ නොවැම්බර් මස සේවා නියුක්තයන්ගේ භාර අරමුදල් මණ්ඩලයෙහි 35 වන සංවත්සරයේදී දීප ව්‍යාප්ත හොදම ව්‍යවසායකයාට හිමි සම්මානයද ලබාගෙන තිබේ. පොල් නිෂ්පාදනය ප්‍රමුඛ කරගත් හලාවත වැවිලි සමාගම ඊට අමතරව අතුරු භෝග වගාව සහ කිරි නිෂ්පාදනය මෙන්ම බිංගිරිය කිණියම වත්ත හා මාදම්පේ හීම්මැලියාගාර වත්ත පාදක කරමින් සතුන් 680 කින් යුක්ත බැටළු පාලන ව්‍යාපෘතීන් ද ක්‍රියාත්මක වේ.

2015 වසරේ සැප්තැම්බර් මස සිට රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාතයාංශය යටතේ එහි අමාත්‍ය කබීර් හෂිම් මැතිතුමාගේ මග පෙන්වීම මත ක්‍රියාත්මක වන හලාවත  වැවිලි සමාගම වර්ෂ 2016 දී උපයාගත් ශුද්ධ ලාභය රුපියල් මිලියන 67 ක් වන අතර, එම වර්ෂයේ දිරි දීමනා ලෙස සේවකයන්ට රුපියල් මිලියන 15 පමණ ගෙවා ඇත. එමෙන්ම 2016 වර්ෂයේ 10 % සේවක ලාභාංශ ලෙස රුපියල් මිලියන 7.8 වෙන්කර ඇත. 2017 ජුලි මස අවසානයට උපයා ඇති ශුද්ධ ලාභය රුපියල් මිලියන 135 ක් ලෙස වාර්තා වන අතර, පසුගිය වර්ෂයේ මුල් මාස 07 ට සාපේක්ෂව එය 164 % ක වර්ධනයකි.

හලාවත වැවිලි සමාගම රාජ්‍ය සමාගමක් ලෙස එහි හිමිකරු වන මහා භාණ්ඩාගාරය වෙත 1992 වර්ෂයේ සිට වර්ෂ 2015 දී ගෙවනු ලැබූ රුපියල් මිලියන 30 ද ඇතුළුව මේ දක්වා රුපියල් මිලියන 426 ක මුදලක් ලාභාංශ ලෙස ලබා දීම සිදුකර ඇත. එමෙන්ම බදු කුලිය ලෙස ද රුපියල් මිලියන 360 ක් පමණ මහා භාණ්ඩාගාරය වෙත ලබා දී ඇත.