මේකේ වරදක් නෑ මමනේ කියන්නේ මම නියෝගය දුන්නා…මාව තරහ අවුස්සන්න එපා…

0

බන්ධනාගාරගතව සිටින හිටපු ජනාධිපති ලේකම් ලලිත් විරතුංග සහ අනුෂ පැල්පිටගේ සුවදුක් විමසිමට හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ අද බන්ධනාගාරය වෙත පැමිණියා.එහිදි මාධ්‍යවේදීන් කල ප්‍රශ්ණ කිරිම් හමුවේ හිටපු ජනාධිපතිවරයා පිළිතුරු ලබාදුන්නේ තරහා ස්වරූපයෙනි….

ප්‍රශ්නය; ඔබතුමා මේ රටේ ඉන්න කෘතහස්ත දේශපාලඥයෙක්, ඇයි මේ වගේ වරදකට ඉඩ දුන්නේ

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ; මේක වරදක් නෙමෙයි. හැමෝම හදන්න හදනවා මේක වරදක් වරදක් කියලා. මේ රටේ මේක එක සිද්ධියක් විතරක් නෙමෙයි. මම නියෝග කළා 10ක් කරුණු 8ක්ද 10ක් ද මම නියෝග කළා කරන්න කියලා එයාලට මේ අටටම සල්ලි එදා වෙන්කළා. මොකද මේකේ තියන කරුණු ඔක්කෝම ජනතාවගෙන් ආපු ඉල්ලීමක් මේ. ඉතින් ඒ අනුව ගත්ත තීන්දුවක් තමයි මේ. මේක මේ මැතිවරණයට ගත්ත තීන්දුවක් කියලා මේ කට්ටිය වරද්දලා. දැන් ඉන්න ආණ්ඩු පක්ෂේ අයයි. ආණ්ඩු පක්ෂෙට පන්දම් අල්ලන අයයි කියන්නේ මේක මේ මැතිවරණයට වැඩ කලා කියලා. මාර්තු මාසේ කියපු දෙයකුත් තියනවා. උසාවියේ දීපු කට උත්තරය ගත්තා නම් පැහැදිළිව තියනවා ලලිත් වීරතුංගගේ ඇයි මෙහෙම දෙයක් කළේ කියලා.

“මේකේ වරදක් නෑ මමනේ කියන්නේ මම නියෝගය දුන්නා කියලා. අපි මැතිවරණයක් තියන කාලේ කලේ නෑ. මේක කලින් දීපු නියෝගයක්..මේ මේ ඔයා මාව නිකම් අවුස්සන්න එන්න එපා. ඔයාට ඕන ලොකු මාධ්ය සන්දර්ශනයක්.”