රණවිරුවෝ….මිනිමරුවෝ වෙලා… ඕනෑම නින්දිත වැඩක් කරන්න පුළුවන් දේශපාලඥයෙක් ඉන්නවා..

0

ඒකාබද්ධ විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි පියල් නිශාන්ත ගාල්ල බලපිටිය ප්‍රදේශයේ පැවති පොදුජන පෙරමුණේ ජන හමුවකට සහභාගි වෙමිනි සරත් ෆොන්සේකා අමාත්‍යවරයා සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වා සිටියා…

“රට බේර ගත්ත රණවිරුවන්ට අද මොකද වෙලා තියෙන්නේ අද මිනිමරුවෝ බවට පත් වෙලා. කොහොමද මේ ආණ්ඩුවේ තත්වේ නින්දිත ආණ්ඩුවක්! ඉතිහාසයේ දැක්ක නින්දිතම ආණ්ඩුව තම්යි මේ යහපාලන ආණ්ඩුව. ඒනිසා අපි පැහැදිලිව කියනවා අපි මේ සටන දියිත් කරන්නේ වරදාන වරප්‍රසාද පැත්තකට දාලා. මම ෆොන්සේකා ගැනනම් කතා කරන්න කැමති නෑ. ඉස්සර නම් අපිට තිබුණා පොඩි ගරුත්වයක්. ඒ ගරුත්වය තිබුණේ රට වෙනුවෙන් යමක් කළා ඒකට දායකත්වයක් දුන්නා. හැබැයි ඒ කරපු සේවය වගේ දහස් ගුණයක ගොඩ එන්න බැරි පාපකර්මයක් කරපු තත්ත්වයකට සරත් ෆොන්සේකා අද අත් වෙලා තියනවා. සරත් ෆොන්සේකා මේ පාවලා දෙන්නේ රණ විරුවෝ විතරක් නෙමෙයි. මේ රටත් පාවලා දෙන තත්ත්වයට පත්වෙලා. එයා ගැන අපි දන්නවා. එයා යන්නේ වෛරයෙන් එයා යන්නේ ක්‍රෝධයෙන්. එයාට ඕන බලය. බලයි වෙනුවෙන් ඕනෑම නින්දිත වැඩක් කරන්න පුළුවන් දේශපාලඥයෙක් ඉන්නවා නම් ඒ තමයි සරත් ෆොන්සේකා කියලා මම කියනවා පැහැදිළිවම,”

Piyal Nishantha de Silva