කෝටි හැට කියන එක කජු ඇට කොස් ඇට නෙමෙයි ….මහින්ද මහත්තයා පුටු බෙදුවා… හට් බෙදුවා තව නොයෙක් ජාති බෙදුවා..

1

හිටපු අමාත්‍ය අතාවුද සෙනවිරත්න, අද කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී හිටපු ජනාධිපතිවරයා බෙදුපු බෙදිලි සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වා සිටියා.

“පුටු බෙදුවා. හට් බෙදුවා තව නොයෙක් ජාති බෙදුවා. සිල් රෙදි කියන්නේ ඔය ගොඩෙන් එක දෙයක් විතරයි. කතා කරනවා නම් ප්‍රතිපත්තියක් විදියට ඔය හැම දේම ගැන කතා කරන්න ඕන. සිල් රෙදි ගැන විතරක් නෙමෙයි. දැන් මේ විදියට බෙදා ගෙන ගිහිල්ලා මාතෘකාව සිල් රෙදි. දැන් කියනවා දැන් ඒක රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් කියලා. රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් නම් අයවැය ලේඛනයෙන් වෙන් කරන්න එපැයි මුදල් ප්‍රතිපාදන. මුදල් වෙන් කරලා සිල් ගන්න උපාසක අම්මලාට මේක බෙදන එක වැරදිද කියලා අහනවා. සිල් ගන්න උපාසක අම්මලාට සිල් රෙදි බෙදන්න මතක් වුණේ ඡන්ද කාලේ විතරද? අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා හිටපු ජනාධිපතිතුමා වසර 10ක් බලයේ හිටියා දෙවරක්. ඒ බලයේ හිටපු කාලය තුළ මේවා එක සැරයක්වත් බෙදුවේ නෑනේ. මේවා බෙදන්න කලින් බෙදන්න තියන ජාති ඔක්කෝම බෙදුවා,”

“සිල් රෙදි බෙදන්න කෝටි 60ක්. කෝටි හැට කියන එක කජු ඇට කොස් ඇට නෙමෙයි කෝටි 60ක් කියන්නේ මහජන මුදල්. රජයේ දේපල. මේවා බෙදලා තියෙන්නේ ඡන්දෙට. හිටපු ජනාධිපති කියනවා මම නියෝග කළේ කියලා. ඒ නියෝග කොහේද තිබුණේ. ඒ නියෝගේ උසාවියේ දි කිව්වා ද ඒ නියෝගය. එහෙම එකක් සාකච්ඡා කරලා තීන්දුව ගන්න ඇති. ඒ තීන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කවුද ලලිත් වීරතුංගයි, අනූෂ පැල්පිට යි. මේවා ඡන්දෙ කාලේ බෙදන්න තහනම්,”

1 COMMENT

  1. සිරිසේනගෙ ගෝලබාල අතාවුද ට පෙනෙන්නෙ මහින්ද සිල් රෙදි බෙදූ එකේ පුටු බෙදූ එකේ පාඩුවය් ඒ මුදලෙ විශාල කමය් වැරැද්දය් විතරය්. බදියුදීන් විල්පත්තුවෙ කැල කොටල සිංහලයින්ට නැතුව හබම්බයන්ට විතරක් බෙදල දුන්න කියල කටක් අැරල කියන්නෙ නැහැ. බැඳුංකර හොරා මහබැංකුවෙ EPF එකේ මහජන මුදල් කෝටි ප්‍රකෝටි ගනනකට විදල අැමතියන්ට ගෙවල් දීල අරක්කු බිස්නස් කරන එක පෙනෙන්නෙ නැහැ.

Comments are closed.