නීතියේ බලය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ අපිද? මානව හිමිකම් කවුන්සිලයද?…සෙයිඩ් අල් හුසේන් කෑ ගැහුවම OMP අත්සන් කරනවා

0

ඊයේ (13) කොළඹ දී පැවති නීතිය බලය සහ ජනාධිපති නම් වූ උත්සවය අමතමින්, මානවහිමිකම් කොමිසමේ හිටපු කොමසාරිස් ආචාර්ය ප්‍රතිභා මහනාමහේවා  අතුරුදහන්වූවන්ගේ කාර්යාලය පිළිබඳ ගැසට් ප්‍රකාශය ගැන අදහස් දක්වා සිටියා.

“නීතියේ බලය ඇත්තටම ජනතාව වෙත නෑ. ඇයි? හිටි ගමන් පවා නීති සම්මත වෙනවා. ඊයේ සෙයිඩ් අල් හුසේන් ඉතා බරපතළ විදියට ලංකාවට එරෙහිව 2015 දුන්න නිර්දේශ වලට මොනවාද උනේ කියලා ප්‍රශ්න කළා. අන්න ඒක කිව්වා විතරයි අද වෙනකොට අතුරුදහන් වූවන්ගේ කාර්යාලය පිහිටුවන ගැසට් එක අත්සන් කරලා ඉවරයි. ඇත්තටම නීතියේ බලය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ අපිද ජනතාව විදියට නැත්නම් පැහැදිළිවම එක්සත් ජාතින්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයද කියලා පැහැදිලිව විශාල ප්‍රශනයක් තියෙන්නේ. එයාලා අහනවා 2015 නිර්දේශ වලට මොනවාද වුණේ. කෝ හයිබ්‍රිඩ් උසාවිය. කෝ සත්‍ය සෙවීමේ කොමිසම, කෝ එතකොට OMP කාර්යාලය, එයාලා ප්‍රශ්න කරනවා. මේක අත්සන් කරලා කට්ටිය යනවා ජීනීවා වලට එතනදි කැමති විත්තිවාචකයක් හදාගන්නවා. අද වෙනකොට දැඩිලෙස ලංකාවට එරෙහිව එක්සත් ජාතින්න්ගේ මානවහිමිකම් කවුන්සිලය එක එක නිර්දේශ ගෙන එනවා. ඒ වාගේ කියුබාවට නිර්දේශ දීලා තියනවා එකසිය ගාණක්, ඊශ්‍රායලයට නිර්දේශ තිස් ගාණක් දීලා තියනවා. ඒ රටවල් සත පහකට ගන්න ගන්නේ නෑ ඒවා.”