රන්ජන් අනවශ්‍ය ගොං පාට් දාලා භික්ෂූන් වහන්සේලාට අපහාස කරන්න එපා…..සමාජද්‍රෝහි පුද්ගලයන් දේශපාලනය තුළට ගෙන ඒම පක්ෂ නායකයින් සිදු කරන වරදක්

0

නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය රන්ජන් රාමනායක විසින් භික්ෂූන්වහන්සේලාට කළ ප්‍රකාශයට විරුද්ධත්වය දක්වමින්,භික්ෂූන් වහන්සේලා අදහස් දක්වා සිටියා..

පූජ්‍ය මැදගම ධම්මානන්ද හිමි  ලේඛකාධිකාරී අස්ගිරි පාර්ශවය,

“ගරු ජනාධිපතිතුමා සම්බුද්ධ සාසනය වෙනුවෙන් නීතිය මගින් ක්‍රියාදාමයි ක්‍රියාත්මක කිරීමට සුදානම් වන් වේලාවක රජයේ පාර්ශවයේ සිටින විවිධ මන්ත්‍රිවරු ඇමතිවරු ආගමික නායකයින්ට විවිධ නින්දා අපහාස කරමින් චෝදනා කරමින් ගර්හා කරමින් කටයුතු කරන් බවක් අපිට පේනවා. එය ඉතාමත් හෙලා දැකිය යුතු කාරණයක්. දේශපාලනයට නොව වෙනත් කාරණයන්ට ජනප්‍රියත්වයක් ලබා ගත්ත පිරිස් දේශපාලනයට ප්‍රවේශ වෙලා ඒ වරම් තුළින් අපේ රට පිළිබඳව හැගීමක් නොමැතිව සංවේදී ජනතාවට හැගීමක් ඇති වන විදියට උන්වහන්සේලා කෙරෙහි කිසියම් කළ කිරීමක් ඇතිවන විදියට නින්දා අපහාස කිරීම වරදක් විදියට අපි දකිනවා. ආගම්වලට නින්දා අපහාස කරන කිසිදු විචාරයක් නැතිව හැසිරෙන ඒ සමාජද්‍රෝහි පුද්ගලයන් දේශපාලනය තුළට ගෙන ඒම පක්ෂ නායකයින් සිදු කරන වරදක්.”

පූජ්‍ය මාගල්කන්දේ සුදත්ත හිමි මහලේකම් සිංහල රාවණා බලය සංවිධානය

“රන්ජන් රාමනායක මහත්තයාට අපි මතක් කරනවා අනවශ්‍ය ගොං පාට් දාලා භික්ෂූන් වහන්සේලාට අපහාස කරන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. හික්ෂූන් වහන්සේලා නරකයි කියන තත්ත්වයයට පත් කරන්න සුදානම් වෙන්න එපා කියලා කියන්න කැමතියි.”