රනිල්,සුමන්තිරන්,හකීම්යි කරන කුමන්ත්‍රණය ගැන අපි දන්නවා…..උතුරු නැගෙනහිර ඒකාබද්ධ කිරීමේ කොන්දේසිය උඩ TNA 20 ඡන්දය දුන්නා..

0

උතුරු නැගෙනහිර ඒකාබද්ධ කිරීමේ කොන්දේසිය උඩ 20 වෙනි සංශෝධනයට සහය දෙන බව සුමන්තිරන් පැවසු බව ජාතික කොන්ග්‍රස් නායක ඒ එල් එම් අතාවුල්ලා අම්පාර අක්කරෙයිපත්තුවේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදි අනාවරණය කළා..

“20 වෙනි සංශෝධනය ගෙන එන කොට දෙමළ ජනතාව විරුද්ධ වුණා. විග්නේෂ්වරන් විශේෂයෙන්ම මේක ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනිව තියනවා ඒකට යට වෙන්නේ නෑ කියලා ප්‍රසිද්ධව කිව්වා. සුමන්තිරන් මහත්තයා කිව්වා අපි පොඩි වෙනසක් කරනවා කිව්වා. ඒ සංශෝධනය කරලා අපි ඡන්දෙට යනවා අපේ අය ඡන්දය දෙනවා කියලා ප්‍රකාශ කළා. මේ රනිලුයි, සුමන්තිරන්නුයි, රාවූෆ් හකීම්යි කරන කුමන්ත්‍රණය ගැන අපි දන්නවා. අන්තිමේදී නැගෙනහිර සභාවේ මේ කාලය දීර්ඝ කරලා ඒ කාලය තුළ ඒකාබද්ධ කිරීමට ඒ ගොල්ලෝ ඒ යෝජනාව දැන් ඉදිරිපත් කරන්න සුදානම් වන බව මම ප්‍රකාශ කළා,”

“දැන් පාලනය මුස්ලිම් කොංග්‍රසයයි. ටීඑන් ඒ එකයි. උතුරු නැගෙනහිර ඒකාබද්ධ කරලා එතැන පාලනයක් ගෙන යන්න කැමති වෙන්න නම් පළාත් දෙකම කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරලා තියනවා ඒ බලය ජනාධිපතිට දෙනවා ද නැද්ද කියන එක ගැන. උතුරු නැගෙනහිර ඒකාබද්ධ කිරීමේ කොන්දේසිය උඩ 20 වෙනි සංශෝධනයට සහය දෙන බව සුමන්තිරන් මහත්තයා කියලා තියනවා. මේක සම්පූර්ණයෙන් ම කුමන්ත්‍රණයක්. ඒ කට්ටියගේ කාලය දැන් ඉවරයි. මේ ගොල්ලෝ ඉක්මණින් එලවන්න ඕන කියලා හිතා ගෙන ඉන්නවා. ඒ පුරවැසියෝ හැබැයි ඒ ගොල්ලෝ ඒ අයගේ කාලය තව අවුරුද්දකින් දීර්ඝ කරගත්තා. ඒ හරහා ඒ දෙක ඒකාබද්ධ කරන්න ඒ අය කටයුතු කරගෙන යනවා,”

A. L. M. Athaullah