අපි ගේන්නේ නවසීලන්ත ක්‍රමයයි….., දිනන අයට අනුපාතය අඩුයි, පරදින අයට වැඩියි

0

ඉදිරි පාර්ලිමේන්තු. පළාත් සභා හා ප්‍රදේශිය ඡන්ද කොට්ඨාස ක්‍රමයිත් සමානුපාතික ක්‍රමයත් මිශ්‍ර ක්‍රමයකට පැවැත්වීමට බලාපොරොත්තු වන බව අග්‍රාමත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසනවා.

ඊයේ (17) මාවතගම ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයකට සහභාගි වෙමින් අගමැතිවරයා සඳහන් කර සිටියේ පවතින සමානුපාතික ක්‍රමයේ පවතින දුර්වලතා මග හරවා ගනිමින් කේවල ක්‍රමයේ සාධනීය ලක්ෂණ ද මෙම නව මැතිවරණ ක්‍රමයට අන්තර්ගත කර ඇති බවයි.

එහිදි අදහස් දැක්වූ අගමැතිවරයා,

“අලුතෙන් ප්‍රදේශීය සභා මැතිවරණයට අපේක්ෂකයෝ හොයනවා. දෙපාර්ශයවයම අපේක්ෂකයෝ හොයන්නේ වෙනස් විදියට. මේ ක්‍රමය ඇත්ත වශයෙන්ම පක්ෂ සියල්ලම එකතු වෙලා පාර්ලිමේන්තුවේ අපි බැලුවා මේ අනුපාත ක්‍රමයේ තියන සමහර අඩුපාඩුකම් හදාගන්න. අනුපාත ක්‍රමයේ එකක් තියෙන්නේ ඡන්ද දායකයින් දෙන ඡන්දය අනුව තමයි නියෝජනය ලැබෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඒ ලක්ෂණය අපි ආරක්ෂා කරන්න ඕන. අනිත් අතට අපි දැක්කා සමහර කොට්ඨාස තියනවා නියෝජිතයන් නැති කොයි පක්ෂෙන්වත් නියෝජිතයෝ නෑ. දොඩගස්ලන්ද පොල්ගහ්වෙල වගේ බැලුවොත් කොයි පැත්තෙන්වත් නෑ. මේක පළාත් සභා වලත් තියනවා, මේක ප්‍රාදේශිය සභාවලත් තියනවා, කොයි පක්ෂෙන්වත් නෑ. අපි බැලුවා අපිට මිශ්‍රණ ක්‍රමයක් මීට වඩා හොඳ අනුපාත ක්‍රමයයි, කේවල ක්‍රමයයි මිශ්‍ර කරන්න පුලුවන්ද කියලා. අපි බැලුවේ නවසීලන්තයේ වගේ ක්‍රමයක්. 60% කේවල, ඒ කියන්නේ කොට්ඨාස වලට බෙදලා ආසන වලට බෙදලා තෝර ගන්න එතකොට හැම කොට්ඨාසෙම නියෝජනය වෙනවා. 40% අනුපාතයෙන් දෙනවා. එතකොට කොට්ඨාස වලින් තමන්ගේ සංඛ්‍යාව අඩු වුනොත් අනුපාතයෙන් වැඩිපුර ගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් දිනන පක්ෂ වලට අනුපාතයෙන් එච්චර හම්බවෙන්නේ නෑ පරදින පක්ෂ වලට අනුපාතයෙන් වැඩියෙන් හම්බවෙයි.”

දැන් ක්‍රමවේදය තමයි අපි ප්‍රදේශිය සභා ඡන්දවලට ගේන්නේ. ඒ ක්‍රමයම තමයි අපි අනිත් හැම ඡන්ද ක්‍රමයටම් ගේන්නේ. පාර්ලිමේන්තු පළාත් සභා හැම එකටම අපි ඒක යොදවනවා.”