ලක්‍ෂපාන ජල විදුලි බලාගාර සංකිර්ණයේ සේවකයින්ගෙන් 95% ක් වර්ජනයේ

0

වැටුප් විෂමතාවයක් ඇතුලු ඉල්ලිමි ගණනාවක් මුල්කර ගනිමින් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සේවකයින් විසින් ආරමිභ කර ඇති වැඩ වර්ජනයට සහයෝගය දැක්විම පිණීස ලක්‍ෂපාන ජල විදුලි බලාගාර සංකිර්ණය යටතේ පාලනය වන ලක්‍ෂපානල නව ලක්‍ෂපානලකැනියොන් පොල්පිටිය විමලසුරෙන්ද්‍ර යන ජල විදුලි බලගාර වල සේවකයින්ගෙන් 95% ක පමණ සේවකයින් අද (18.09) වන විට වැඩ වර්ජනයට එක්වි ඇති බව ලක්‍ෂපාන විදුලි බලගාර සේවක සංගමයේ විධායක සභික විදුලි අධීකාරි ඩබිලිවි.එමි.ජේ.ඒ ප‍්‍රනාන්දු මහතා අවධාරණය කරනවා.

දැනට ස්වයං කි‍්‍රයව කි‍්‍රයාත්මක වන විදුලි බලගාර වල විදුලි ජනක යන්ත‍්‍රඑම විදුලි බලගාර වල සේවයේ නියුතු ඉංජිනේරුවරුන් කිහිපදෙනෙකු හා පාලන මැදිරි කි‍්‍රයාකරුවන්ගේ හා වසර හතරකින් සේවය ස්ථිර කරන බවට ලංකා විදුලි බලමණ්ඩලයට බදවාගෙන ඇති විදුලි පුහුණු කාර්මිකයන්ගේ සේවයෙන් දැනට විදුලි බලගාර වල විදුලි උත්පාදනය සිදුකරන බවයි ඩබිලිවි.ජේ.එමි.ඒ ප‍්‍රනාන්දු මහතා කියා සිටින්නේ. එම ඉංජිනේරුවන් හා සේවකයන් අතරින් තවත් කිහිපදෙනෙකු අද (18.09) මධ්‍යම රාති‍්‍රය වන විට වැඩ වර්ජනයට එකතුවන බවයි ප‍්‍රනාන්දු කියා සිටින්නේ.

ප‍්‍රධාන විදුලි සමිපේ‍්‍රක්‍ෂණ පද්ධතියක යමි බිද වැටිමක් සිදුවහොත් දැනට ස්වයං කි‍්‍රයව විදුලි උත්පාදනය සිදුවන විදුලි ජනක යන්ත‍්‍රස්වයං කි‍්‍රයව කි‍්‍රයාවිරහිත වන බවත් එසේ විදුලි ජනක යන්ත‍්‍රකි‍්‍රයා විරහිත වුවහොත් ප‍්‍රධාන ජලාශවල සිට ජල විදුලි බලගාර වෙත සපයන ජල ධාරිතාවද ස්වයං කි‍්‍රයව නතර වි ජල විදුලි ප‍්‍රධාන ජලාශ වල ජල මටිටම ඉහළ යෑමෙන් වාන් දොරටු පවා විවෘත කිරිමට සිදුවිය හැකි බවයි ප‍්‍රනාන්දු මහතා පවසන්නේ. ප‍්‍රධාන විදුල සමිපේ‍්‍රක්‍ෂණ පද්ධතියක විදුලිය බිද වැටිමට ප‍්‍රථම ඒ පිළිබදව තම ප‍්‍රධාන පාලන මැදිරියට සංඥා ලැබෙන බවත් එවන් අවස්ථාවක එම බිද වැටිම නතර කර ගැනිමට විදුලි බල සේවකයන්ට හැකියාව තිබුණද පවත්නා වැඩ වර්ජනය හේතුවෙන් එම බිද වැටිම නතර කිරිමට දැනට සේවයේ නියුතු විදුලි ඉංජිනේරුවරයන්ට හා පාලක මැදිරියේ සිටින සේවකයන් කිහිපදෙනෙකුට නොහැකි බවයි ඩබිලිවි.එමි.ජෙ.ඒ ප‍්‍රනාන්දු වැඩි දුරටත් කියා සිටිනේ.

රංජිත් රාජපක්ෂ -හැටන්