පිහියක් අරන් මහින්දගේ ගෙදරට රිංගු අයෙකු මාට්ටු

0

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ කොළඹ පිහිටි නිල නිවසට පිහියක් අතැතිව ඇතුළු වීමට උත්සාහ කළ බව කියන පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

පසුව අදාළ පුද්ගලයා ආරක්ෂකයින් විසින් අල්ලාගෙන තිබේන අතර පසුව කුරුදුවත්ත පොලිසියට භාර දි තිබේ.

අදාළ සැකකරු මන්ද මානසික පුද්ගලයෙකු බවත්  බලංගොඩ ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවකු බව පොලිසිය අනාවරණය කරගෙන තිබේ.