මේ හදන්නේ Unitary State කියන එකට United State දාන්න

0

මවිබිම ජනතා පක්ෂයේ නායක දකුණු පළාත් සභා ආණ්ඩුකාර හේමකුමාර නානායක්කාර ඊයේ (22) කොළඹ දී පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී Unitary State සම්බන්ධයෙන් අදහස් පලකර සිටියා.

“හිරු නාලිකාවේ බලය වැඩසටහනේදි මනෝ ගනේෂන් මහත්තයාගේ කටින් පැන්නා එක්සත් ලංකාවක් කියලා. මම ඇහුවා එක්සත් ද ඒකීයද කියලා ‘නෑ මම වචන අල හිර වෙන්නේ නෑ කියලා එතුමා බොහෝම අමාරුවෙන් ගැලවෙන්න උත්සහ කළා. මේක Unitary State කියන එකට United State කියන එක යොදන්නයි මේ උත්සහය. උතුරු නැගෙනහිර පළාත් එක් ඒකකයක් ලෙස පිළිගත යුතු බව බලය බෙදා හැරීමේ මූලධර්මයේ අවසාන වගන්තිය. යාබද පළාත් දෙකක් හෝ තුනක් එකතු කරන්න පුළුවන් ජනතාවගේ මතය විමසලා තනි ඒකකයක් ලෙස පාවිච්චි කරන්න. එතකොට මේ අවුරුදු 32ක ඊලමෙන් ලබා ගන්න බැරිව් වෙච්ච එක නේද මේ ව්‍යවස්ථාවෙන් ලබා ගන්න උත්සහ කරන්නේ. ආණ්ඩුකාරයා කියන්නේ ජනාධිපතිගේ නියෝජිතයා වහෙන් ඔරෝ භාෂාවෙන් කියනවා ආණ්ඩුකාරවරයකු අවශ්‍යත් නෑ ඒ බලතල මහ ඇමතිට පවරන්න ඕන කියලා.”

ප්‍රශ්නය: මේ දවස් වල  පිඩු සිගා වඩිනවා ඒ පිළිබඳව අදහස

“සරත් ෆොන්සේකා කියන කට කැඩිච්ච ඇමතිවරයා හා රන්ජන් රාමනායක කියන ඇමතිවරයාගෙත් තිරස්චීන කට කැඩිච්ච කතා හෙලා දකින බෞද්ධයෙක් මම පිඬුසිගා වඩිමින් දඩ මුදලක් ගෙවීමට මුදල් එකතු කිරීමට එකඟ වෙන්න පුළුවන් කමක් නෑ”