අංක ගණිතය දන්නේ නැති කෙනෙක් කථානායක වෙලා…. 16 ද වැඩි 54 වැඩි?

0

අංක ගණිතය දන්නේ නැති කෙනෙක් ලංකාවේ කතා නායක හැටියට ඉන්න කොට ඊට වඩා බරපතළ පනත් පිළිබඳව ගන්න තීරණයත් මේ වගේ තමයි යැයි ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම් නායක දිනේෂ් ගුණවර්ධන, කිරිබත්ගොඩ ප්‍රදේශයේ පැවති රැස්වීමක් අමතමින් කියා සිටියා.

“ආණ්ඩුව ඡන්දය තියන්න බය නිසා ප්‍රාදේශිය සභා ඡන්ද අවුරුදු දෙකාමාරක් තියලා නෑ. දැන් හරිනම් ආණ්ඩුව ලබන 27 වෙනිදා පළමුවෙනි පළාත් සභාව විසුරුවා හැරිය යුතුයි. දෙවැනි පළාත් සභාව ඔක්තෝබර් 02වෙනිදා විසුරුවා හැරිය යුතුයි. තුන්වෙනි පළාත් සභාව ඔක්තෝම්බර් 03 වෙනිදා විසුරුවා හැරිය යුතුයි. නැගෙනහිර, සබරගමුව, රජරට පළාත් සභා ඡන්දයට මුහුණ දෙන්න බැරුව පරාජයට බයේ පළාත් සභා ඡන්ද ල්කල් දාන්න 20 වෙනි සංශෝධනය ඉදිරිපත් කළා.”

“අපේ කතානායකට කියන දේ ඇහෙන්නේ නෑ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ නමින්. පාර්ලිමේන්තු ක්‍රමයේ නාමයෙන් කන ඇහෙන්නේ නෑ. කතානායකට අංක  ගණිතය බැරි බව මම ප්‍රසිද්ධියේ කියලා තියනවා.පොංචි ළමයෙක්ටත් පුළුවන් 16 ද වැඩි 54 වැඩි කියලා තීරණය කරන්න. නමුත් ලංකාවේ ඉන්න කතානායක තාම කියනවා 16 තමයි වැඩි 54 ට වඩා කියලා. අංක ගණිතය දන්නේ නැති කෙනෙක් ලංකාවේ කතා නායක හැටියට ඉන්න කොට ඊට වඩා බරපතළ පනත් පිළිබඳව ගන්න තීරණයත් මේ වගේ තමයි.”

Dinesh Gunawardena