ආරුමුගන් තොන්ඩමන් යලිත් මහා ලේකමි ධුරයට

0

ලංකා කමිකරු කොංග‍්‍රසයේ මහා ලේකමි ධුරයට යලිත් එම පක්ෂයේ මහා ලේකමි ධුරය මෙතෙක් කල් දැරු නුවරඑළිය දිස්ති‍්‍රක් පාර්ලිමේන්තු මන්ති‍්‍ර අරුමුගන් තොන්ඩමන් මහතාව එම පක්ෂයේ ජාතික සභාව විසින් අද (25.09) පත්කරනු ලැබුවා.

එම පක්ෂයේ ජාතික මහා සමිමේලනය අද කොටගල ලංකා කමිකරු කොංග‍්‍රස් මුලස්ථානයේදි පැවැත්වුණා. එම පක්ෂයේ සභාපතිවරයා වශයෙන් යලිත් නුවරඑළිය දිස්ති‍්‍රක් පාර්ලිමේන්තු මන්ති‍්‍ර මුත්තු සිවලිංගමි මහතා තොරා පත් කර ගත් අතර එම පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය නායක තනතුරක් අලුතෙන් අද (25) පත් කර ගනු ලැබුවා.

එම පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය නායකයා වශයෙන් එස් රාමචන්ද්‍රන් තොරා පත් කර ගනු ලැබුවා. මිට අමතරව එම පක්ෂයේ උප සභාපතිවරුන් පහළොස් දෙනෙකුද ජන්දයකින් තොරා පත් කර ගනු ලැබුවා. මෙම ජාතික මහා සමිෙමිලනය අවසන් විමෙන් පසු ලංකා කමිකරු කොංග‍්‍රස් මුලස්ථානයේදි මාධ්‍ය හමුවක්ද පැවැත්වුවා.

මෙම මාධ්‍ය හමුවේදි අදහස් දැක්වු එම පක්ෂයේ සහභාපති මුත්තු සිවලිංගමි කියා සිටියේ ඉදිරියේදි පැවැත්වෙන ඔනැම මැතිවරණයකට මුහුණ දිමට තම පක්ෂය සුදානමි බවයි.