උතුරේ සහ නැගෙනහිර භට පිරිස 180000ක් යොදවා නෑ …

0

දෙමළ ඇමතිවරුන්, දේශපාලඥයෝ සහ වයිකෝ වැනි අය යුධ හමුදාව ගැන කියන චෝදනා ප්‍රතිකේෂ්ප කරන බව හමුදාපති ලුතිනන් ජෙනරාල් මහේෂ් සේනානායක මහනුවර දළදා මාලිගාවේ පැවති ආගමික වතාවත්වලින් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් කියා සිටියා.

ප්‍රශ්නය; විග්නේෂ්වරන් මහ ඇමතිවරයා පවසා සිටිනවා ඔහුගේ මතය අනුව උතුරේ යුධ හමුදාව 1,80,000ක් පමණ ඉන්නවා කියලා,

“යුධ හමුදාවේ බල සංඛ්‍යාව ගැන බොරුවක් කාටවත් කියන්න බැහැ. මහභාණ්ඩාගාරයත්, ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයත් දන්නවා මාසෙකට කීයකටද පඩි ගෙවන්නේ කියලා. අවිවාදයෙන්ම උතුරේ සහ නැගෙනහිර භට පිරිස 180000ක් යොදවලා නැහැ.”

ප්‍රශ්නය; නමුත් ඔහු දිගින් දිගටම චෝදනා කළා ඒ යොදවලා තියන බට පිරිස යාපනයට අවශ්‍ය නෑ ඉවත් කළ යුතුයි කියලා,

“අපි විශ්ලේෂණය කරලා තමයි ඒ බට පිරිස් යොදවලා තියෙන්නේ. අද තියන තත්ත්වය අනුව ඒ බට පිරිස් ස්ථානගත කිරීම සාධාරණයි. අවශ්‍යතාවයක් නෑ දැනට අයින් කරන්න.”

ප්‍රශ්නය; එක්සත් ජාතින්ගේ කමිටු වාරයේදි යම යම් ප්‍රශ්න ආවා යුධ හමුදාව ගැන. ඔබතුමාගේ මතය මොකද්ද?

“අපි එක්සත් ජාතින්ගේ ප්‍රඥාප්ති අනුව තමයි කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. ඔවුනට අවශ්‍යතාවයක් තියනවා නම් අපෙන් යමක් දැන ගන්න අපි කැමතියි විවෘත සංවාදයකට සූදානම්.ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය අපි දැනුවත් කරලා තියනවා අපේ ඒ හැම දෙයක් ගැනම පිළිතුරු.”

ප්‍රශ්නය; දෙමළ ඇමතිවරුන්, දේශපාලඥයෝ සහ වයිකෝ වැනි අය යුධ හමුදාව ගැන කියන චෝදනා ඔබ ප්‍රතිකේෂ්ප කරනවා ද?

“අනිවාර්යයෙන් ම ප්‍රතිකේෂ්ප කරන්න වෙනවා අපි එහෙම  දෙයක් කරලා නැති නිසා”

Sri Lanka army chief Mahesh Senanayake