ඒකිය රාජ්‍ය දියාරු කරන්නේ නෑ.., හැබැයි උපරිම බලය බෙදනවා….!

0

යහපාලන රජය විසින් ඉදිරිපත් කර සම්මත කර ගැනීමට බලාපොරොතු වන නව ව්‍යවස්ථාව කිසිසේත්ම ඒකිය නොවන ව්‍යවස්ථාවක් නොවන බවට වන ජනපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන විසින් පසුගිය 29 වෙනිදා ලබා දුන් ප්‍රතිඥාව සනාථ කිරිමේ ප්‍රකාශයක් අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් සඳහන් කරනු ලැබූවා.

කටගස්දිගිලිය ප්‍රදේශයේ සංවිධානය කර තිබු එක්සත් ජාතික පක්ෂ ජන හමුවක් අමතමින් අගමැතිවරයා පවසා සිටියේ රටේ ඒකීය බව ආරක්ෂා කර ගනිමින් උපරිම බලය බෙදීමකට යාමට අපේක්ෂා කරන බවයි.

“කොහොමද ජාතිවාදය, ආගම් බේදය නැති කරලා වැඩ කටයුතු කරන්නේ. හැම ආගමක්ම පිළි ගන්න ඕන. බුද්ධාගමට ප්‍රමුඛතාවය දීලා අනික් හැම ආගමක්ම ආරක්ෂා කර ගන්න ඕන. ඒකයි අපේ ප්‍රධානම කටයුත්ත. අපි දැන් ඒ පියවර අරගෙන යනවා. ව්‍යවස්ථාවක් හදන්න කියලා ව්‍යවස්ථා සභාවක් දාලා, මෙහෙයුම් කමිටුවක් හදලා අවුරුද්දක් මේ මෙහෙයුම් කමිටුවේ කතා කළා. දැන් යම් කිසි එකඟතාවයකට පදනමක් ඇවිල්ලා තියනවා. මම එකක් කියන්න කැමතියි. ඒ තමයි අපි ඒකිය රාජ්‍ය දියාරු කරන්නේ නැහැ කියලා. ඒක තුළ උපරිම බලය බෙදීම දෙන්නත් අපි ලෑස්තියි. ඒ දෙකම තියනවා,” අග්‍රාමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා. 

Ranil Wickremesinghe