හැමදාම ඉස්සල්ලම ගුටිකෑවේ පොලිසියයි

0

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට වැරදෙන කොට ඉස්සල්ලාම පහර කන්නේ පොලිස් නිලධාරියා බවත් ඉතිහාසය පුරාවටම පැවති විවිධ අවස්ථාවලදි එය තහවුරු වී ඇති බවත් පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර පවසනවා.

කුලියාපිටිය නාරම්මල ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයක් අමතමින් පොලිස්පතිවරයා මේ බව සඳහන් කළා

“කිසිම බේදයකින් තොරව මනුෂ්‍යත්වයේ නාමයෙන් රටේ පවත්නා නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදි ඉතා නිර්භයව, මධ්‍යස්ථව, විනිවිදභාවයෙන් යුතුව මේ කාර්යය ශ්‍රි ලංකා පොලිසිය ඉටු කරන බවට නැවත නැවතත් සපථ වෙනවා. රාජ්‍ය තන්ත්‍රය අපේ ගරු ජනාධිපතිතුමත්, අගමැතිතුමත් මෙහෙයවද්දි එයට ශක්තියක් වෙමින් ඒ අවශ්‍යතාවය තේරුම් අරගෙන  එදා සිට අදත් අපේ පලවෙනි තැන තියෙන්නේ ජාතික ආරක්ෂාවටයි. ඒක කාගෙත් යුතුකමක් වෙනවා. ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු නොවන තැන අනිවාර්යයෙන්ම පළවෙනියට බැට කන්නේ පොලිස් නිලධාරියයි. 71 ජවිපෙ කැරැල්ලත් එහෙමයි. 89 ජවිපේ කැරැල්ලත් එහෙමයි. එල්ටීටීඊය පටන් ගත්තෙත් එහෙමයි. ඒක තමයි කැරැල්ලේ හා ත්‍රස්තවාදයේ ස්වරූපය. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට වැරදෙන කොට  ඉස්සල්ලම පොලිස්කාරයට ගහනවා. පොලිස්කාරයයි පහර කන්නේ. මෙවැනි තත්ත්වයයන් අවබෝධ කරගෙන තිස් අවුරුද්දක් තිබ්බ යුද්ධය අපේ මහජනතාවගේ ආශිර්වාදය තුළින් අපි ඒ ත්‍රස්තවාදය නැති කෙරුවාම එවැනි තත්ත්වයයක් නැවත ඇති නොවන්න අපි කටයුතු කරන්න ඕන,” පොලිස්පතිවරයා සඳහන් කර සිටියා.