සත්තු වත්තේ සතුන්ගේ නිදහස වැනසූ පනික්කියා කවුද?

0

ජාතික සත්ව උද්‍යානයේ අදායමෙන් පාර්ළිමෙන්තුව නඩත්තු කිරීමට මුදල් සොයා ගැනීමට නමි මෙය රාති‍්‍ර කාලයේ විවාත කරනු ලබන්නේ එය සතුන් වත් නොකරන ක‍්‍රීයාවලියකි. පාර්ලිමෙන්තුවේ සතුන් පැයකට දෙකකට කුඩූ කර පෙන්විය හැකි නමි මෙයට වඩා විශාල ආදායමක් ලබා ගැනීමට හැකිවෙනු ඇති බව පරිසර හා සොබා දහමි අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටි.

පහත දැක්වෙන්නේ එම සම්පූර්ණ නිවේදනයයි…

ජාතික සත්ව උද්‍යානය පරිභාහිර සංරක්ෂණය උදේසා ඇති සංරකක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයකි. ලොව සත්ව උද්‍යාන වල සංකල්පීය නිර්මාණය උයේ වදවීගන යන සතුන් වි විධ අබාධ වලට මුහුණ දෙන සතුන් ආරක්ෂාව හා සංරකෂණය කිරිමත් ,සතුන පිළිබදව හා පරිසරය සම්බන්ධව මිනිසුන්ට දැනුම ලබාදීමත්ය.

මෙම සංකල්පීය ලක්ෂණ පෙරදැරීව ආරම්බ වූ සත්ව උද්‍යාන පසුකාලීනව ඒවා පවත්වාගන යන පුද්ගලික සමාගමි වල හෝ රාජ්‍ය අයතන වල ලාභය උදේසා භාවිත වීමට පටන් ගත් අතර බටහිර රටවල පවත්වාගන ගිය සත්ව උද්‍යාන ගණනාවක් වසා දැම ුනේ සත්ව හිංසනය පිළිබද එල්ල වූ චෝදනා හා විරෝධයන් සමගින්ය.

එම නිසාම ලොව පුරා සත්ව උද්‍යානයන්හි සත්ව හිංසනය අවම කිරිම මෙන්ම විශාල භූමී තුල සතුන් රදවමින් ඔහුන්ට අවශ්‍ය වාසභූම(Habitats) සකස් කිරීමද බොහෝ සත්ව උද්‍යාන විසින් සිදුකර ඇති අතර මිනිසුන් කුඩුවක් තුලින් ගොස් සතුන් නැරබීමේ කලාව ආරමිබ විය .

ලොවපුරා තිබු සතුන් හිංසනයට ලක්කරන සත්ව උද්‍යානවලට එරෙහිව හඩ නැගූ සත්වවේදින් හා අවිහිංසාවාදින් නිසා සත්ව උද්‍යාන තුල සතුන් හිංසනයට ලක් කරමින් මුදල් උපයන ක‍්‍රමය නිසාම ජනතාව එවන් සත්ව උද්‍යානයන් මෙම වනවිට ප‍්‍රතිකිෂේප කරමින් සිටී.

උදාහරණයක් ලෙස ඉතාලීයේ ටොරීනෝ හී ඇති සත්ව උද්‍යානයට දැන් වනවිට දැඩි මහජන විරොධයක් ඇතිවී ඇත.ඒ සතුනට සියලු පහසුකමි ලබාදී තිබුනද සතුන් සිර කරමින් ඔහුන්ගෙන් ආදයමි උපයීම මෙලේචීය චක‍්‍රියාවක් ලෙස දකින නිසාත් සත්වවේදියෙකුට හෝ පරිසරවේදීයෙකුට එය අනුමත කල නොහැකි නිසාත් ලොවපුරා මෙවන් තත්වයක් තිබියදී පසුගිය සතිය වනවිට දෙහිවල ජාතික සත්ව උද්‍යානය පැය 13 මහජනතාවට විවෘතව තැබීමට සත්ව උද්‍යාන භාර අමාත්‍යවාරයා ජාතික සත්ව උද්‍යාන පාලන අධිකාරයට බල කර ඇති අතර මේවනවිට දීවා කාලයට අමතරව රාත‍්‍රී කාලයේ පැය 03 ක් දෙහිවල ජාතිකසත්ව උද්‍යානය මහජන තාවට විවෘත කර ඇත.

සත්ව උද්‍යානයේ සිටින සතුන් සිටින්නේ අවම පහසුකමි යටතේය. ඇතමි සතුන්ගේ වාසභූමි පවා ස්භාවික අයුරින් නිර්මාණය කිරීමට එහි ඉඩක් නැත එමෙන්ම කුඩා ප‍්‍රදේශයකය සැම දිනම විශාල ජනගගක් ගලති. මෙය සතුන්ට මහත් පිඩාකාරී තත්වය උදාකර ඇති අතර මෙම නිසාම ඇතමි සතුන් සිය පැටවුන් පවා විනාශ කරනු ලබයි.

ජාතික සත්ව උද්‍යානයේ සටින සතුන් ඔහුන් ජනතාවට පෙන්නා ලභන ආදායමෙන් කොටස ඉල්ලනනේ නැත. එම නිසා අඩුම තරමේ ඔහුන්ට හමි නිදහස නැතත් එයින් අඩක් හෝ එම සතුන්ට ලභාදිය යුතුය,සත්ව උද්‍යානයේ රාත‍්‍රී කාලයේ විවෘත කිරීමේ දි සියළු සතුන් නැරබීමට අවස්ථාව නෙලැබුනද සියළු සතුන්ට මෙයින් බාදා ඇතිවේ. අලෝකකරනයට කෙතරමි හිතකර අලෝක තත්වයක් යොදා ගත්තද එය අමාත්‍යවරයා හෝ ඔහුගේ උපදේශකයන්ට අනුව නිවරදී උවත් සත්වලෝකයට එය නිවරදී නොවේ.

රාත‍්‍රී කාලයේ සංචරණය කරන සත්ව ඛංඩ පමණක් මහජන තාවට විවෘත කලද ඔහුන් දිවා කාලයෙදිත් මිනිසුන් දැකීමෙන් හා විවධ ශබිද නිසාත් දැඩි පිඩාවට පත්ව සිටී එම නිසාඑ හුන්ට මෙම ක‍්‍රීයාවලිය මහත් පිඩාවකි.

රාත‍්‍රී කාලයේ සත්ව උද්‍යානය විවාත කිරීම තුල එහි ගාල් කර ඇති සියළු මසත්ව විශේෂවලට හා විශේෂයෙන් ඔහුන්ගේ චාර්්‍යාරටාවලට මහත් බලපෑමක් එල්ල වේ.එමගින් තුලින් සිදුවනනේ සතුන්ගේ මානසික සෙෘක්‍ය දිනෙන් දිනම පහළ වැටීමයි.

ජාතික සත්ව උද්‍යානයේ අදායමෙන් පාර්ළිමෙන්තුව නඩත්තු කිරීමට මුදල් සොයා ගැනීමට නමි මෙය රාති‍්‍ර කාලයේ විවාත කරනු ලබන්නේ එය සතුන් වත් නොකරන ක‍්‍රීයාවලියකි.පාර්ලිමෙන්තුවේ සතුන් පැයකට දෙකකට කුඩූ කර පෙන්විය හැකි නමි මෙයට වඩා විශාල ආදායමක් ලබා ගැනීමට හැකිවෙනු ඇත. දෙහිවල සත්ව උද්‍යානය පරිභාහිර සංරක්ෂණයෙන් හා අධ්‍යාපනය ලබාදීමට වඩා වැඩියේන කරන්නේ මුදල් සතුන් මුදල් ඉපයීමට යොදාගැනීමන්මි හීලැ අලි ඇතින් පොරහැරවලට විකිනීමත්,පනික්කියා නයිනටාවා මුදල් ඉපයීමත් අතර වෙනසක් නැත.

රාත‍්‍රී කාලයේ සත්ව උද්‍යානය විවෘත කර එය විනාශය කිරීමට බලකරන සතා කවුද කියා හරියටම පැහැදිළි නැතත් මිනිසුන් මෙම ක‍්‍රීයාව හෙළා දක්නවා පමණක් නොව මෙළයක් ඇති මිනිසෙක් නමි රාත‍්‍රී කාලයේ සත්ව උද්‍යානයට යෑමෙන් වලිකන ලෙස අප ඉල්ලා සිටිනවා.සතුන් හා උද්‍යානය විනාශකිරීමට නමි ඔබ උත්සහදරන්නේ රාත‍්‍රී කලයෙ එහි පැමිණෙන්න නැත්නමි මෙම ක‍්‍රීයාවට ඔබේ විරෝධය දක්වන්න.

රවින්ද්‍ර කාරියවසම්

ZOO