හිටපු අගවිනිසුරුගේ FR පෙත්සම නීති විරෝධීයි……, පෙත්සම අභියෝගයට ලක් කරමින් තවත් පෙත්සමක් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට

0

හිටපු අගවිනිසුරු සරත් නන්ද සිල්වා විසින් පවරන ලද මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම නීතියට පටහැනි බවට පවසමින් අද මැදිහත් පෙත්සමක් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ඉදිරිපත් විය.

නීතිඥ අරුණ ලක්සිරි විසින් ගොනු කර ඇති මෙම පෙත්සම මගින් හිටපු අගවිනිසුරු සරත් නන්ද සිල්වා මහතා ඉදිරිපත් කර ඇති පෙත්සමේ ප්‍රභල නීතිමය දෝෂ පවතින බවත් ඉන් නිවැරදි නීතිමය කරුණු යටපත් කර ඇති බවත් යටපත්වන බවත් වර්තමාන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිපාදන වැරදියට දක්වා ඇති බවත් සහ පවතින වෙනත් නීති කෙරෙහි අවධානය යොමු කර නැති බවත් පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදායන් ඉහළ අධිකරණ විසින් පාර්ලිමේන්තු ක්‍රියාදාමයන් සම්බන්ධ ලබා දී ඇති අධිකරණ තීරණ කෙරෙහි විශේෂයෙන් අරුණ ලක්සිරි එ ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල  සිරසේන සහ නීතිපති  SC/FR/348/15 නඩුවේ 2016.11.24 නියෝගය සහ සරත් වීරසේකර සහ තවත් අයකු එ රනිල් වික්‍රමසිංහ සහ තවත් අය SC/FR/166/17 නඩුවේ 2016.10.03 දිනැති නියෝග සහ 2001 ජූනි 20 දින පාර්ලිමේන්තුවේ ගරු කථානායක අනුර බණ්ඩාරනායක මහතා විසින් අග්‍රවිනිශ්චයකාරවරයා  ඉවත් කිරීම පිළිබද යෝජනාව-කථානායකවරයාගේ තීරණය කෙරෙහි නීතිමය ලෙස අවධානය යොමු කර නැති බවත් පෙන්වා දීම ඇතුළුනීතිමය වරදි සහ නීතිමය කරුණු ඉදිරිපත්කොට ඇත.

හිටපු අගනිසුරුවරයාගේ පෙත්සම සම්බන්ධව ක්‍රියාකිරීමට පූර්ව අවසරය ලබාදීම නිෂ්ප්‍රභා කර ගැනීම සහ එකී පෙත්සම නිෂ්ප්‍රභා කරවා ගැනීම සදහා පෞද්ගලිකව කරුණු දැක්වීම සදහා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 134 ව්‍යවස්ථාවේ ප්‍රතිපාදන යටතේ මැදිහත්වන පෙත්සම්කරු විසින් ඉල්ලා තිබෙනවා.

හිටපු අගවිනිසුරු සරත් නන්ද සිල්වාගේ  මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමේ කරුණු දැක්වීම/ ඉල්ලීම මගින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 75 සහ 76 ව්‍යවස්ථාවෙන් පාර්ලිමේන්තුවට හිමිකරදී ඇති ව්‍යවස්ථාදායක බලය නීතියෙන් පිළිගෙන නැති ආකාරයට යටපත් කිරීමට සහ/හෝ පාලනය කිරීමට සහ/හෝ අභිබවා යාමට  හිටපු අගවිනිසුරුවරයා සිය පෙත්සමෙන් උත්සාහ ගෙන ඇති බවද මැදිහත් වන බවත් මෙම පෙත්සම මගින් දක්වා ඇත.

පාර්ලිමේන්තුව විසින් අධිකරණ මගින් ක්‍රියාත්මක කළ යුතු අධිකරණ බලය ඒ සදහා යොදා ගැනීමට ක්‍රියාකිරීම පාර්ලිමේන්තුව සතු ව්‍යවස්ථාදියක බලය අනියමින් පවරා ගනිමින් පාර්ලිමේන්තුව වැරදි ලෙස මෙහෙයවීමට/ පාලනය කිරීමට/ අභිබවා යාමට ක්‍රියාකිරීමක් වන අතර එය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ විධිවිධාන වලටද, ජනතාවගේ පරමාධිපත්‍යයටද පටහැනි බවත් මැදිහත්වන පෙත්සම්කරු සිය පෙත්සමෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ අවධානයට යොමු කර ඇත.

එමෙන්ම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 77 ව්‍යවස්ථාව මගින් නීතිපතිවරයාගේ කාර්ය ඉටුකිරීමේ දී පනත් කෙටුම්පතකට ඉදිරිපත් කරන සංශෝධනවල ප්‍රමාණය / පාර්ලිමේන්තුවට හිමි අභිමතානුසාරී අයිතියක් බවත් නොතකා ඒ පෙත්සම මගින් අභියෝග කිරීම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව මගින් ව්‍යථාදායකයට දී ඇති ව්‍යවස්ථාදායක බලයට සහ ව්‍යවස්ථාදායක බලය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී සිදුකරන අයුතු අතපෙවීමක් වන අතර එය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 124 ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි තත්ත්වයක් වන අතර, සහ ඒ සම්බන්ධව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ සහන පැතීම නීතියට පටහැනිව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කිරීම වැනි තත්ත්වයකට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මූලික අයිතිවාසිකම් අධිකරණ බලය යෙදවීමට ප්‍රයත්න දැරීමක් වන බවත්, එය ප්‍රායෝගික නොවන තත්ත්වයක් වන බවත්, සුදුසු තත්ත්වයක් නොවන බවත්, එමගින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව මගින් අපේක්ෂා නො කරන මැදිහත්වීමක් සිය මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම මගින් සිදුකර ගැනීමට ක්‍රියා කර ඇති බවත් මැදිහත්වන පෙත්සම්කරු සිය පෙත්සමෙන් කරුණු ඉදිරිපත් කර ඇත.

මේ වන විටත් පාර්ලිමේන්තුව විසින් සම්මත කර ඇති සහ කථානායකවරයා සහතිකය සටහන් තබා නීතියක් බවට පත්වී ඇති 2017 අංක 17 දරන පළාත් ඡන්ද විමසීම් (සංශෝධන) පනත අනුව ක්‍රියා නොකර පෙර පැවති 1988 අංක 02 දරන පළාත් සභා මැතිවරණ පනත අනුව පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීමට සැළැස්වීම බරපතල ලෙස නීතිය උල්ලංඝණය කිරීමක් බවත්, ජනතාවගේ පරමාධිපත්‍ය ක්‍රියත්මක කිරීමේ සහ භුක්ති විදීමේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිපාදනයන්ට පටහැනි බවත් දැනටමත් නීතිමය ලෙස අවලංගුවී ඇති 1988 අංක 02 දරන පළාත් සභා මැතිවරණ පනතේ ඇතැම් විධිවිධාන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය මගින් බලාත්මක කර ගැනීමට / වලංගු කර ගැනීමට සහ අවලංගු වී ඇති පෙර පැවති විධිවිධානවලට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය සතු මූලික අයිතිවාසිකම් අධිකරණ බලය මගින් ජීවය / වලංගු බව ලබා ගැනීමට යාමෙන්ම පෙත්සම්කාර සිල්වා මහතා විසින් බලවත් ලෙස නීතිමය නොමග යැවීමක් සිදුකරගෙන ඇති බව ඒ මහතාගේ පෙත්සමේ අවධානයෙන් ගිලහී ගොස් ඇති බවත් මැදිහත්වන පෙත්සම්කරු සිය පෙත්සමෙන් තර්ක කර ඇත.

හිටපු අගවිනිසුරු සරත් නන්ද සිල්වා විසින් පවරන ලද මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම නීතියට පටහැනි බවට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට 2017.10.02 දින ඉදිරිපත් කර ඇති මැදිහත්වීමේ පෙත්සම පහත දැක්වේ.