උතුරු කොරියාව එක්ක සaජු හෝ වක්‍ර ගණුදෙනු බෑ…, ලංකාවෙන් DPRKට සම්බාධක

0

විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය තිලක් මාරපන විසින් උතුරු කොරියාවට එරෙහිව සම්බාධක පැනවීමේ විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේනවා.

න්‍යෂ්ටික ජෛව රසායන අවි පිළිබදව ඇති එක්සත් ජාතින්ගේ ආරක්ෂක මණ්ඩලය විසින් නිකුත් කළ නිවේදනයකට අනුව රජය විසින් මෙම සම්බාධක පනවා ඇත. එමෙන්ම අදාළ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයාගේ නියෝගය යටතේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයා විසින් නිසි බලධාරියෙකු පත් කරනු ඇති බව ගැසට් නිවේදනය පෙන්වා දෙනවා.

එමෙන්ම මෙම නියෝග අදාළ වනු ලබන්නේ මෙරට ශ්‍රි ලාංකිකයන්ට හා විදේශ ගතව සිටින ශ්‍රි ලාංකිකයන්ට පමණි.

න්‍යෂ්ටික වැඩ පිළිවෙළට සම්බන්ධ කිසිදු උපකරණයක් උතුරු කොරියාවේ වැසියෙන් වෙනුවෙන් භාවිතය, හුවමාරු කිරීම, ගබඩා කිරීම, ප්‍රවාහනය, තොග රැස්කිරීම, නිෂ්පාදනය මේ හා සම්බන්ධ සේවා සැපයීම, උපදෙස් ලබා දීම, තාක්ෂණික පුහුණුව ලබා දීම, මූල්‍ය සේවා ලබා දීම, වත්කම් සැපයීම හා ලබා ගැනීම තහනම් වේ.

මීට අමතරව ගැසට් නිවේදනයේ උපලේඛනයේ දැක්වෙන අයිතමයන් උතුරු කොරියාවේ පුද්ගලයෙකුට හා උතුරු කොරියාව වෙනුවෙන් ක්‍රියා කරන පුද්ගලයෙකුට විකිණීම හෝ පැවරීම තහනම් කර තිබෙනවා.  ආයුධ හෝ ඒ සම්බන්ධ අවි, සමුලඝාතන අවි, බැලැස්ටික් මිසයිල ආශ්‍රිත භාණ්ඩ, ගුවන් යානා ඉන්ධන, යකඩ හෝ යපස්, රත්‍රන්, ටයිටේනියම්, රිදි, තබ, මැණික් ආදි අයිතම රැසල් මෙම උපලේඛනයන්හි ඇතුලත් වේ.

මීට අමතරව උතුරු කොරියාවට නාවික යාත්‍රා කිලියට හෝ බද්දට දීම, නාවික සේවා සැපයීම, නාවික කාර්‍ය මණ්ඩල සැපයිම තහනම් කර තිබේ.

එසේම උතුරු කොරියාවේ මූල්‍ය ආයතන අලට ශ්‍රි ලංකාවේ නව ශාඛා, නියෝජිත ආයතන හෝ නියෝජ්‍ය ආයතන විවෘත කිරීමට ඉඩ නොලැබේ.

උතුරු කොරීයාවේ රාජ්‍ය ත්‍රාන්ත්‍රිකයින් හා උතුරු කොරියාව වෙනුවෙන් පෙනි සිටින තැනැත්තන් රටින් පිටුවහල් කිරීමට රජයට නිර්දේශ කිරීමේ බලයද පත් කරනු ලබන බලධාරියා සතු වේ. එසේම තහනම් කර ඇති ක්‍රියාකාරකම් වලට සම්බන්ධ වුවහොත් අදාළා පාර්ශවයන් ලංකාවේ පවත්වා ගෙන යන අරමුදල්, මුල්‍ය ආයතන, මූල්‍ය වත්කම් හා ආර්ථික සම්පත් තහනම් කිරීමටද මෙම බල්ධරයාට හැකිවේ.