රුපියල් බිලියන 1807 හිගයක් එක්ක 2018 අයවැය පාර්ලිමේන්තුවට

0

මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය එරාන් වික්‍රමරත්න විසින්  2018 වසරට අදාළ විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත අද පළමුවර කියැවීම සඳහා අද (09) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබූවා.

2018 මූල්‍ය වර්ෂයට අපේක්ෂිත රාජ්‍ය වියදම රුපියල් බිලියන 3982ක් වන අතර එම වසරේ රාජ්‍ය අදායම රුපියල් බිලියන 2175 ලෙස ගණන් බලා තිබෙනවා.

එසේම 2018 විසර්ජන පබත් කෙටුම්පත දෙවැනිවර කියැවීමේ අයවැය වාර්තාව නොවැම්බර් මස 02 දින පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරෙත්තු වන බවයි මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහන් කොට ඇත්තේ.

ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් පොහොසත් රටක් බිහිකර ජනතාවට වඩා හොද ජීවන තත්ත්වයක් ඇති කිරීමට අවශ්‍ය රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති ජනතා අපේක්ෂා අනුව හැඩගැස්වීමට අවශ්‍ය යෝජනා මෙවර අයවැය මඟින් ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බව මුදල් අමාත්‍යංශය සඳහන් කර සිටියා
අයවැයට ඇතුළත් කිරීම සඳහා මහජන අදහස් හා යෝජනා ලබාගැනීම ඔක්තෝබර් මස 18 වන දින දක්වා සිදුකිරීමට නියමිත වේ