අලුත් 15% කොමිස් කාක්කා නිසා අලුත්කඩේ අධිකරණ සංකීර්ණය අලුත්වැඩියාව ඇණහිටි!

0

වත්මන් රජයේ ප්‍රබලයෙකු චීන ජනරජය මෑතකදී ගෙන ආ ව්‍යාපෘති යෝජනවාකදී සීයට 15ක තමන්ගේ කොමිස් කුට්ටිය ඉල්ලිම හේතුවෙන්, අදාළ ව්‍යාපෘති යෝජනාව ඇණහිට තිබේන බව වාර්තා වේ.

චීන තනාපති කාර්යාල ආරංචි මාර්ග වලට අනුව, අලුත්කඩේ පිහිටි අධිකරණ සංකීර්ණය නවීකරණය කිරීම සඳහා චීන ජනරජය යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කොට ඇති අතර එහිදී සඳහන් කොට ඇත්තේ අදාළ නවීකරණ කටයුතු ඵලදායක ලෙස සිදු කිරීමටනම් අධිකරණ සංකීරණය වෙනත් ස්ථානයකට රැගෙන යා යුතු බවයි.

ඒ සඳහා අවශ්‍යය මූල්‍යමය වියදම සඳහා චීන ජනරජය සහයෝගය ලබා දෙන බව සඳහන් කොට එහි මූලික වියදම් ඇස්තමේන්තු කිරීමෙන් පසු, අදාළ ව්‍යාපෘතියට වියදම් වන මුළු මුදලින් සීයයට පහළොවක්(15% ) තමන්ට ලබා දෙන ලෙස රජයේ ප්‍රබලයා බලපෑම් කර තිබේ.

ඔහු අදාළ ඉල්ලීම කිරීමෙන් පසු චීන ජනරජය තම ව්‍යාපෘතිය අත්හිටුවීමට තීරණය කළබව, තානාපති ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළේය.