සාම සාධක මෙහෙයුම් සඳහා මෙරට හමුදාවන්ට වැඩි අවස්ථා ලබාදීමට ප්‍රංශ සහාය

0

ශ්‍රී ලංකා ආරක්ෂක හමුදාවන්ට එක්සත් ජාතීන්ගේ සාමසාධක මෙහෙයුම් සඳහා වැඩි වශයෙන් සහභාගිවීමට අවස්ථා සහ සහාය ලබාදීමට ප්‍රංශ රජයේ පූර්ණ සහයෝගය ලබාදෙන බව ඉන්දීය සාගර කළාප භාර ප්‍රංශ නාවික හමුදාවේ අණදෙන නිළධාරී රියර් අද්මිරාල් ඩිඩියර් පියටන් (Didier Piaton)  පවසයි.

ඒ මහතා මේ බව සඳහන් කලේ ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය රුවන් විජයවර්ධන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේදී අද (ඔක්. 10) හමුවූ අවස්ථාවේදීයි. ගාලුකථිකාව ජාත්‍යන්තර සාගරික සම්මන්ත්‍රණයට සහභාගිවීම සඳහා මෙරටට පැමිණි රියර් අද්මිරාල් ඩිඩියර් පියටන්(Didier Piaton) මහතාට විශේෂ ස්තූතිය ප්‍රකාශ කල ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ප්‍රංශය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර ආරක්ෂක සහයෝගීතාව වත්මන් රජය යටතේ වර්ධනය වී ඇති බව සඳහන් කලේය.

ත්‍රස්තවාදය පරාජය කල මෙරට ආරක්ෂක හමුදාවන් එක්සත් ජාතීන්ගේ සාමසාධක මෙහෙයුම් සඳහා වැඩිවශයෙන් යොදාගැනීමේ වැදගත්කම පෙන්වා දුන් ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය රුවන් විජයවර්ධන , ඒ සඳහා වන අවස්ථා වැඩිකර දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටියේය. ඊට යහපත් ප්‍රතිචාර දැක්වූප්‍රංශ නාවික හමුදාවේ අණදෙන නිළධාරීරියර් අද්මිරාල් ඩිඩියර් පියටන් මහතා ඉදිරි කාලයේදී එම අවස්ථාව වැඩි වශයෙන් මෙරට ආරක්ෂක හමුදාවන්ට ලබාදීමට ප්‍රංශ රජයේ සහාය ලබාදෙන බව පැවසීය. ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සමඟ පැවති මෙම විශේෂ සාකච්ඡාව සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රංශ තානාපති ජීන් මැරින් (Jean-Marin) ද සහභාගිවිය.