ලිට්රෝ සභාපති තනතුරෙන් ශලිල මුණසිංහ වහාම ඉවතට -රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය නියෝග කරයි

0

මුදල් විශුද්ධිකරණ පනත යටතේ අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති ලිට්රෝ ගෑස් සමාගමේ සභාපති එන්. එම්. එස්. මුණසිංහ ඉහත සමාගමේ විධායක සභාපතිවරයා ලෙස දැරූ බලතල සියල්ල අත්හිටුවීමට පියවර ගන්නා ලෙස රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් රවීන්ද්‍ර හේවාවිතාරණ ශ්‍රි ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවේ සභාපති හේමක අමරසුරියට දන්වා තිබේ.

ලේකම්වරයා මෙලෙස කටයුතු කර තිබෙන්නේ ලිට්රෝ ගෑස් සමාගම රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයට අයත් ශ්‍රි ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව මගින් පරිපාලනය වන සමාගමක් වන බැවිනි. මුණසිංහගේ තනතුර අත්හිටුවීමෙන් ඇති වන  පුරප්පාඩුව සදහා වැඩබලන සභාපතිවරයෙකු පත්කිරීමට අවශ්‍ය පියවර කඩිනමින් ගන්නා ලෙසද අදාල ලිපියෙන් රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් රවීන්ද්‍ර හේවාවිතාරණ වැඩිදුරටත් දන්වා තිබේ.

මෙම මුදල් ලබා ගැනීම සිදු වී ඇත්තේ ලංකා බැංකුවට අයත් ගිණුමකින් බැවින්,ලිට්රෝ සමාගම සම්බන්ධයෙන් මෙන්ම,ලංකා බැංකුව සම්බන්ධයෙන්ද සිදුවන සියළුම නීතිමය කටයුතු සදහා අමාත්‍යංශයේ සියළු සහයෝගය ලබා දෙන ලෙස රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍ය කබීර් හෂිම් මහතා ලේකම්වරයාට අවශ්‍යය උපදෙස් ලබා දී ඇති අතර අමාත්‍යංශ මට්ටමෙන්ද මේ සම්බන්ධයෙන් විශේෂ පරීක්ෂණයක් කරන ලෙස දඅමාත්‍යවරයා ලේකම්වරයාට උපදෙස් ලබා දී ඇත.

ලිට්රෝ සමාගම රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍යංශය යටතට පත් වන විටත් මුණසිංහ එහි සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කරමින් සිටි අතර ඒ මහතා ලිට්රෝ ගෑස් සමාගමේ සභාපතිවරයා ලෙස පත් කරනු ලැබුවේ දින 100 ආණ්ඩුව යටතේය.