දෙමළ ජනතාවගේ නැගිටීම වෙනත් ස්වරූපයකින් සිදුවිමේ අනතුරක්!

0

ආණ්ඩුව දේශපාලන සිරකරුවන් සම්බන්ධයෙන් අනුගමය කරන ක්‍රියා පිළිවෙත හේතුවෙන් දෙමළ ජනතාවගේ නැගිටීම වෙනත් ස්වරූපයකින් සිදුවිමේ අනතුරක් ඇති බව දේශපාලන සිරකරුවන් නිදහස් කර ගැනීමේ ව්‍යාපාරයේ කැදවුම්කරු එම්. සත්තිවේල් පියතුමා පවසයි.

අද කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් සත්තිවේල් පියතුමන් අවධාරණය කළේ සිංහල ජනතාවට එක් ආකාරයකටත් දෙමළ ජනතාවට තවත් අකාරයකටත් සැලකීම පිළිගත නොහැකි බවයි.

ආණ්ඩුව දේශපාලන සිරකරුවන් සම්බන්ධයෙන් අනුගමය කරන ක්‍රියා පිළිවෙත අනුරාධපුර බන්ධනාගාරයේ රඳවා සිටින දේශපාලන සිරකරුවන් තිදෙනාගේ උපවාසය පිලිබඳ ආණ්ඩුව නිසි මැදිහත්වීමක් නොකිරීමෙන් පෙන්නුම් කරන බවත් අවම වශයෙන් රජයේ නීතිඥවරයෙක් හෝ ඔවුන් වෙනුවෙන් පෙනී නොසිටින බව පියතුමා පෙන්වා දුන්නා.

නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව මේ නඩුව අනුරාධපුරයට මාරු කිරීමෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ පුද්ගලයන්ට දඩුවම් ලබා දීම බවත් සාධාරණයක් ඉටු කරන්න අවශ්‍ය නම් නඩුව වව්නියාවෙන් අනුරාධපුරයට ගේන්න අවශ්‍ය නැති බවද පියතුමා පෙන්වා දෙනවා.

මෙය දේශපාලන සිරකරුවන්ට පමණක් ලබා දෙන දඩුවමක් නොව සමස්ත දෙමළ ජනතාවටම ලබා දෙන දඩුවමක් බවත් එය භාර ගැනීමට දෙමළ ජනතාව සුදානම් නැති බවද අවධාරණය කර සිටියා.