ඉඩම් අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති සියථම ආයතන එක් දම්වැලක පුරුක් සේ ගැටගහගෙන ඉඩම් අභියෝගය ජයගන්නවා

0

ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ජනතාවගේ ඉඩම් ගැටලූ නිරාකරණය කර සින්නක්කර ඔප්පු ලබා දීමේ දැවැන්ත අභියෝගය යථාතත්වයක් බවට පත් කිරීමේ කාර්යය හමුවේ,ඉඩම් අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති සියථම ආයතන එක් දම්වැලක පුරුකක් සේ ගැටගහගෙන මේ දැවැන්ත අභියෝගය ජයගත යුතුව තිබෙන බව ඉඩම් ඇමති ගයන්ත කරුණාතිලක පවසයි.

රජයේ මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවේ විශේෂ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා සදහන් කළේ ඉඩම් අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති සියථම ආයතන එක් දම්වැලක පුරුක් සේ ගැටගහගෙන මෙම ඉඩම් අභියෝගය ජයගන්නා බවයි.

“ලංකාවේ රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු අතර වැඩිමලා සේ සැලකෙන මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව දැක බලාගන්න මට අද අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන සතුටු වෙනවා. ඉඩම් ඇමතිවෙලා මාස කිහිපයක් ගතවෙලා හරි ඉතාමත්ම පැරණි මෙම ගොඩනැ`ගිල්ල ඇතුළට ඇවිල්ලා තමුන්නාන්සේලාගේ කාර්යභාරය ඉටුවන හැටි දැක ගන්න ලැබීම ගැන සතුටුයි.”

“ඉතාමත් ක‍්‍රමානුකූලව ඉඩකඩ අනුව රටේ ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවය වෙනුවෙන් ඒ වගේම අපේ රටේ සංවර්ධන කි‍්‍රයාදාමය වෙනුවෙන් දැවැන්ත කාර්යභාරයක් සිදු කරන තැනක් හැටියට රජයේ මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව දැක්කම මට සතුටක් ඇති වුණා.”

“අපේ රටේ ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ජනතාවගේ සිතුම් පැතුම් ඉටු කරන සින්නක්කර ඔප්පු ලබා දීමේ කඩිනම් ජාතික වැඩසටහන වෙනුවෙන් මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉෂ්ට වෙන සේවාව සේවාවකටත් වඩා බොහෝ පිං සිද්ධවෙන වැඩසටහනක් බව කිව යුතුයි.”

“කවදා හරි තමුන්නාන්සේලා විශ‍්‍රාම ගිය දවසක අපි අපේ රට වෙනුවෙන් අපේ ජනතාව වෙනුවෙන් මෙවන් සේවාවකට දායකවීම ගැන සිතා සතුටු විය හැකි වෙනවා…”

ශී‍්‍ර ලංකාවේ ඇති සිය`ථම ග‍්‍රාමසේවා වසම් සම්බන්ධ තොරතුරු ඇතුළත් වෙබ් අඩවියක් අන්තර් ජාලයට මුදා හැරීම ඇමතිවරයා අතින් සිදු කෙරුණි.