කළකිරුණු තුන්වෙනි බලවේගය පෙරමුණට ගෙනි යන වාහනය එක්සත් ජනතා නිදහස් පෙරමුණයි

0

පවතින සියළු දේශපාලන පක්ෂ පිළිබඳව කළකිරීමට පත් වුණු තුන්වෙනි බලවේගයක් පවතින බවත් තම පක්ෂයේ එකම බලාපොරොත්තුව එම බලවේගයට නායකත්වය ලබා දීම බවත් එක්සත් ජනතා නිදහස් පෙරමුණේ මෛත්‍රි ගුණරත්න පවසනවා.

අද (13) පැවති මාධ්‍ය හමුවකදි ඔහු මේ බව පවසා සිටියා.

“එක්සත් ජාතික නිදහස් පෙරමුණ අපි ආරම්භ කිරීමට තීරණය කළේ 2018 ජනවාරි මාසයේ පළාත් පාලන මැතිවරණයත් ඉලක්ක කරගෙන. මේ පළාත් පාලන මැතිවරණය ක්‍රියාත්මක වෙන්න යන්නේ අලුත් ඡන්ද ක්‍රමයකට. එතකොට අද මම හිතනවා මේ අලුත් ඡන්ද ක්‍රමය මගින් මේ රටේ දේශපාලන ගමන මහජන නියෝජිතයන් පත් වීම හැරවීමේ ලක්ෂ්‍යයකට පත් වෙලා තියනවා කිව්වොත් මම හිතන්නේ නිවැරදියි. ඒ වගේම අද වන විට මේ රටේ දේශපාලන පක්ෂ සියල්ල පිළිබඳව කලකිරිච්ච තුන්වෙනි බලවේගයක් තියනවා. ඒ තුන්වෙනි බලවේගයට ගමන් කරන්න හදා ගත්ත වාහනයක් තමයි එක්සත් ජාතික නිදහස් පෙරමුණ. අපි කියන්නේ අපි ජාතිවාදි පක්ෂයක් නෙමෙයි. අපි ආගම්වාදි පක්ෂයක් නෙමෙයි. අපි සෑම සියළු දෙනාම එකතු කරගෙන ඉදිරියට යන පක්ෂයක්. ඒ නිසා අපි මේ පක්ෂය ජයග්‍රහණය කරවන්න. ලංකාවේ සෑම මැතිවරණ කොට්ඨාසයකටම තරග කරලා පැහැදි නම දිනවන රට දිනවන නායකත්වයක් මේ රටට සැපයීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා,” ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කර සිටියා.