ඕවා වෙන්නේ ලංකාවේ.. එංගලන්තයේ එහෙම වෙන්නේ නෑ…

0

පහුගිය රාජපක්ෂ රෙජීමයේ කොමිසම් පත් කරලා ඒ කොමිසම් සමාජිකයෙක් ඇමතිවරයෙක් එහෙම ඒ කොමිසමට කැදෙව්වා නම් එම කොමිසමේ ප්‍රධානින්ට  යන්න වෙන්නේ සුදු වෑන් එකෙන් බවත්, මාධ්‍යකරුවෙක් ඒ පිළිබඳව වාර්තා කළා නම් ඔහු මරා දැම්ම සිදු වූ බවත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ මහ ලේකම් කබීර් හෂිම් පවසනවා.

කෑගල්ලේ පැවති උත්සවයකට සහභාගි වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළා.

“මේ දවස්වල පත්තරවල රූපවාහිනි නාලිකා වල කියවන්නේ කොමිසම් ගැන. ඒවා අහනකොට මට මතක් උණේ පහුගිය කාලයේ. දැන් අවුරුදු 03කට විතර ඉස්සල්ලා පත්තරවල මුල් පිටුවල අපි දකින්නේ මොනවාද? මෙන්න මෙහෙමයි තිබුණේ නිමල්ගේ කොල්ලා අඹ ගෙඩියක් හොරකම් කළා කියලා උසාවි දාලා, කියලා. තෝරු මෝරු කරපු හොර වැඩ ගැන නම් කිසි සඳහනක් නෑ. හදිස්සියේවත් කොමිසමක් එහෙම ඒ කාලයේ කැදවලා ඇමතිවරයකු එහෙම එතනට කැදවලා තිබුණා නම් ඒ කාලයේ සුදු වෑන් එකකින් තමයි කොමිසමේ ප්‍රධානින්ට යන්න වෙන්නේ ඒ කාලයේ. මාධ්‍යකරුවෙකුට ඕක ලියන්න දුන්නේ නෑ. මරා දැම්මා. ඒකාලයේ. දැන් අද බලන්න ඒක තමයි ඇත්ත වෙනස. ජිප්සීස්ලාගේ සිංදුවක් අහලා තියනවා නේද ඕවා වෙන්නේ එංගලන්තයේ ලංකාවේ එහෙම වෙන්නේ නෑ කියලා  අහලා තියනවා නේද? දැන් ඒවා වෙනස් අද ඕනම ලොක්කෙක් වරදක් කළා නම් වරදක් කළා කියලා හිතනවා නම් ඕනෑම උසාවියට ගෙනි යන්න අපි ඉඩ ප්‍රස්තාව අපි හදලා තියනවා.