ලංකාවට තියෙන්නේ එක නීතියයි, ඒක වෙනස් වෙන්නෙත් නෑ, වෙනස් වෙන්න දෙන්නෙත් නෑ

0

රටේ ආරක්ෂාව තහවුරු ඉරීමට අවශ්‍ය සියළු ක්‍රියාමාර්ගයන්ම් ඒ වන ඉට ගෙන ඇති වත් එබැවින් රටේන් ඊති දෙකක් ක්‍රියාත්මක වන බවට වන චෝදනා සියල්ල ප්‍රතිකේෂ්ප කරන බවත් ආරක්ෂක ලේකම් කපිල වෛද්‍යරත්න අවධාරණය කරනවා.

ඊයේ (18) පස්වරුවේ දළදා මාලිගාව වැද ගැනීමෙන් අනතුරුව මාධ්‍යවේදින් නැගු ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලබා දෙමින් ආරක්ෂක ලේකම්වරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළා.

“අපිට තියෙන්නේ එක නීතියයි. අපරාධ නීතිය හා වෙනත් නීතිය. පංගුවක් පුද්ගලයෝ බලන විදිහ හා අර්ථකතනය කරන විදිහ. ලංකාවේම තියෙන්නේ එක නීතියයි. හැම දෙනාටම බලපාන්නේ ඒ නීතිය මම හිතන්නේ කියන කෙනෙකුට කියන්න පුලුවන් ඕන විදියට. නමුත් ඒක පිළිගන්න ඕන විදිහ වෙනස්. පංගුවක් වෙලාවට වෙන යම් යම් විෂය ව්‍යතිරේක තියනවා. ඔයි කියනවා ඇත්තේ ඒ දේවල් වෙන්න ඇති. එක නීතියයි තියෙන්නේ, ඒක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒකේ ආයි කිසිම සැකයක් තියාගන්න ඕන නෑ. ඔය කියන දේවල් වෙන්නෙත් නෑ. වෙන්න දෙන්නෙත් නෑ” ආරක්ෂක ලේකම්වරයා පවසා සිටියා.

Kapila Waidyaratne