අපේ ස්ථාවරය මහනායකවරුන්ගේ ස්ථාවරයමයි….!

0

මල්වතු අස්ගිරි පාර්ශවයන්ට සමාන ස්ථාවරයක් ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ස්ථාවරය ද වන බව අමාත්‍ය චන්දිම වීරක්කොඩි පවසනවා.

ඊයේ (20) පැවති උත්සවයකින් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරය මේ බව ප්‍රකාශ කළා.

“ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මතය මහනායක හිමියන්ගේ මතය හා බොහෝ දුරට සමානයි. ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂය තමයි මහනායක හාමුදුරුවන් දරන රටේ ඒකියභාවය වෙනුවෙන් ජනාධිපතිධූරයක් තිබිය යුතුයි කියන මතය දරපු රටේ තියන එකම පක්ෂය. මේ රට බෙදනවටවත්, බුද්ධාගමට තිබෙන තැන නැති කරනවාටවත් විරුද්ධයි කියන එක ඉතාම පැහැදිළිව ලිඛිතව දැනුම් දීලා තියනවා අපේ මතය,” අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළා.

Chandima Weerakkody