වෙන ආණ්ඩු එක්ක දාපු සෙල්ලම් මේ ආණ්ඩුව එක්ක බෑ

0

අපි සියථ දෙනාම මනුස්සයෝ කියලා හිතේ තියාගනෙජනතාවගේ අයිතිය ලබා දීම සදහා අපි සහයෝගය ලබාදිය යුතු බව ඉඩම් අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක පවසයි.අනුරාධපුර දිස්ති‍්‍රක්කයේ ඉඩම් ගැටථ විසදා එම ජනතාවට සින්නක්කර ඔප්පු ලබා දීම වෙනුවෙන් අනුරාධපුර දිස්ති‍්‍රක්ක කාර්යාලයේ පැවති විශේෂ සාකච්ඡාවට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ “ඒ ආණ්ඩුව තියෙන කොට මේ ආණ්ඩුවේ අයට බැහැ. මේ ආණ්ඩුව තියෙන කොට ඒ පැත්තේ අයට බැහැ! ඒවා බැහැ මේකේ!…”යනුවෙනී.

“එක එක කාලවල තියෙනවා ඒ ආණ්ඩුව තියෙන කොට මේ ආණ්ඩුවේ අයට බැහැ. මේ ආණ්ඩුව තියෙන කොට ඒ පැත්තේ අයට බැහැ.ඒවා බැහැ මේකේ මේවායේ ඒවා නැහැ. අපි සියථ දෙනාම මනුස්සයෝ කියලා හිතේ තියාගනෙ ඒ අයගේ අයිතිය ලබා දීම සදහා අපි සහයෝගය ලබා දෙමු කියන ඉල්ලීම තමයි මම තමුන්නාන්සේලාගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ.”

“ජනතාවගේ ප‍්‍රධානතම ගැටලූව තමයි තමන්ගේ ඉඩමට සින්නක්කර ඔප්පුව ලබා ගැනීම. අපි සිය`ථ දෙනාම ඒ ස`දහා උදව් උපකාර කළ යුතුයි.අපේ දිස්ත‍්‍රික්කයටත් ප‍්‍රමුඛත්වයක් ලබා දෙන ලෙස චන්ද්‍රානි බණ්ඩාර ඇමතිතුමිය අපිව උනන්දු කරලා අද ඒ වැඩපිළිවෙල ආරම්භ වෙලා තියෙනවා.”

“සින්නක්කර ඉඩම් ඔප්පු ලබා දීමේ ජාතික වැඩසටහන අනුරාධපුර දිස්ති‍්‍රක්කය තුළ හොද ඉලක්කයකට යන්න පුථවන් කියා මට හිතෙනවා. දැනටමත් දක්වලා තියෙන සහයෝගය ඉතා ප‍්‍රශංසනියයි. අනුරාධපුර දිස්ති‍්‍රක්කයේ ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මේ වැඩ පිළිබදව ඉතා උනන්දුවෙන් කටයුතු කරලා තියෙනවා.”

“මේ කටයුත්ත සේවාවකටත් වැඩිය පිං ලැබෙන කටයුත්තක් කියලා මට හිතෙනවා. අපි ඔක්කොම එකතු වුනාම ලක්ෂ සංඛ්‍යාත පිරිසගේ හිත් සතුටු කරන පුණ්‍ය කර්මය සිදු කළ හැකියි.”