ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරන්න ඕන හරිම කෙනා ජනාධිපතිතුමා, ඒක එහෙම නෙමෙයි කියන අය ගැන කණගාටුයි!

0

රට තුළ පැන නැගි ඇති ගැටළු වලට විසදුම් සෙවිය යුතු හොදම මාර්ගය වන්නේ ජනාධිපතිවරයා හා රජයේ අනෙක් පාර්ශවයන් හරහා සාකච්ඡා කොට විසදුම් ලබා ගැනීම බව උතුරු පළාත් සභා මන්ත්‍රි කේ සිවාජි ලිංගම් ප්‍රකාශ කරනවා.

ඊයේ (21) මාධ්‍ය හමුවක් කැදවමින් මන්ත්‍රිවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළා.

“අනුරාධපුර බන්ධනාගාරයේ තුන්දෙනාගේ උපවාසය සම්බන්ධයෙන් අපි උද්ඝෝෂණ කළා. ඒ විදියට තමයි විසදුම් ගන්න ඕන කියලා සමහර අය හිතනවා නම් උද්ඝෝෂණ කරලා එක පැත්තක් ගමන් කරනකොට අනික් පැත්ත කතා කරන්න ඕන. කතා නොකරලා අපි මේ රටේ ඔක්කෝම එකඟ වෙලා තියෙන්නේ එක්සත් ලංකාවක් ඇතුලේ, එක රට ඇතුලේ නම් එහෙමනම් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා එක්ක තමයි කතා කරන්න ඕන. ඒකයි අපි සාකච්ඡා කළේ . අපි කළේ වැරදි දේ කියලා දොස් කියනවා නම් ඒ ගොල්ලෝ දේශපාලන වශයෙන් හරියට දැන ගන්න ඕන කියන එක තමයි මම කියන්නේ. ඒ ගොල්ලෝ ගැන අපි හරි කණගාටු වෙනවා. හරියට පැහැදිළි කර ගන්න ඕන විසඳුමක් ගන්න ඕන  මේ රට ඇතුලේ හරියට තීරණයක් ගන්න ඕන නම් මේ රට ඇතුලේ අනිත් කට්ටියට කතා කරන්න ඕන. ආණ්ඩුවට කතා කරන්නේ නැතුව විසදුමක් ගන්න බෑ කියලා මම මතක් කරන්න ඕන,” මන්ත්‍රිවරයා වැඩිදුරටත් පවසා සිටියා.