රට බෙදන, රටට හානිකරන ව්‍යවස්ථාවකට පන තියෙනකම් අත්සන් කරන්නේ නෑ!

0

රටට හානිකර, බෞද්ධාගමට හානි කර, ජනතවට  හානි කර කිසිදු ව්‍යවස්ථාවකට ව්‍යවස්ථා සම්පාදන මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා ලෙස ජීවත් ව සිටින තුරු අත්සන් නොකරන බවට කතානායක කරු ජයසූරිය ප්‍රතිඥා දෙනවා.

අද (22)  මීරිගම ශුද්ධ වූ ජපමාල දේවමාතා දේවස්ථානයට අවුරුදු සියයක් පිරීම නිමිත්තෙන් පැවති උත්සවයේ ප‍්‍රධාන ආරාධිතයා ලෙස සහභාගි කතානායකවරයා මේ බව සඳහන් කර සිටියා.

“මම පාර්ලිමේන්තුවේ කතානායක ලෙස තාම ව්‍යවස්ථාවක් ගැන දන්නේ නෑ. දැකලත් නෑ.  ඕනෑම කෙනෙකුට යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. පාර්ලිමේන්තුවට ගේන්නත් පුළුවන්. සමහර ඒවා රට බෙදන රට කඩන යෝජනා වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් ඒවා යෝජනාවන් පමණයි. අවසානයේදි මේ ව්‍යවස්ථාව අත්සන් කරන්නේ කතානායකවරයා. ඒනිසා මම ගෞරවනීය මහ සංඝරත්නයටත්, අනෙකුත් ආගමික නායකයන්ටත් මීට කලිනුත් පහදලා දුන්නා. ඉස්සල්ලාම පාර්ලිමේන්තුව මේ යෝජනා එනවා. රට බෙදන යෝජනා එන්න පුළුවන්. නැත්නම් කෑල්ලක් ඉල්ලන යෝජනා වෙන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ විවිධ යෝජනා එන්න පුළුවන්. අවසාන  තීරණය ගන්නේ පාර්ලිමේන්තුවෙන්. ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ සභාපතිවරයා වශයෙන් මම ඒක අනුමත කරන්න ඕන. ඒනිසා යම් කිසි විදියක මේ රටට හානිකරන, බෞද්ධ ආගමට හානි කරන, ජනතාවට හානි කරන ව්‍යවස්ථාවකට මම ජීවත්ව ඉන්නකම් කිසිවිටකත් අත්සන් කරන්නේ නෑ,” කතාකායකවරයා පවසා සිටියා.

Karu Jayasuriya