ජනතා වරම දුන්නේ මැතිවරණ ක්‍රමය වෙනස් කිරීමට විතරක් නෙමෙයි

0

නව ව්‍යවස්ථාවක් සම්පාදනය නොකොට විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි නොකරන්නේ නම් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ ක්‍රමය සංශෝධනය කිරීමෙන් පලක් නොවන බව වාරිමාර්ග රාජ්‍ය අමාත්‍ය පාලිත රංගේ බණ්ඩාර සඳහන් කරනවා.

ඊයේ (22) ආණමඩුව පරමාකන්ද පානීය ජල යෝජනා ක්‍රමය ජනතා අයිතියට පැවැරීම වෙනුවෙන් පැවති උත්සවය අමතමින් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කිරීම හෝ නව ව්‍යවස්ථාවක් සම්පාදනය කිරීමේ වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක නොකරන්නේ නම් මේ වැඩපිළිවෙළ පරාජයට පත් කිරීමට සිදු වන බවයි.

මැතිවරණ ක්‍රම වෙනස් කිරීමට පමණක් ජනතාව ජනවරමක් ලබාදී නොමැති බවත් විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කිරීම සහ නව ව්‍යවස්ථාවක් සම්පාදනය කිරීම හැට දෙලක්ෂයේ ජනවරමේ මූලික ඉල්ලීම බවද ඔහු සිහිපත් කළා.

මෙවැනි වාතාවරණයක් තුළ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ ක්‍රමය වෙනස් කිරීමට අදාළව කිසියම් සංශෝධනයක් ඉදිරිපත් වන්නේ නම් එම යෝජනා පරාජයට පත් කිරීමටත් ඊට තුනෙන් දෙකක බලයක් ලබා නොදීමට මැදිහත් වීමට සිදුවන බවත් අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළා.

Palitha Range Bandara