ව්‍යාජ DVD මහා පරිමානයෙන් නිෂ්පාදනය කර බෙදා හැරි දිනේෂ් අත් අඩංගුවට

0

ව්‍යාජ DVD මහා පරිමානයෙන් නිෂ්පාදනය කර බෙදා හරින ලදැයි කියන බදුල්ලේ දිනේෂ් නැමැත්තෙක් පොලිසියට ලද පැමිණිල්ලකට අනුව බදුල්ල පොලිසිය විසින් අත් අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

ප්‍රසිද්ධ DVD නිෂ්පාදන ආයතන කිහිපයක් වන සුනිල් ටී ෆිල්ම්ස් වෙළඳ නාමය යටතේ AD Infinity Solutions Pvt Ltd හා Nimsara Entertainment යන ආයතන වලින් ලද තොරතුරු මත හා පැමිණිලි මත මෙම වැටලීම සිදු කර තිබේන බවයි වාර්තා වන්නේ.

ඕනෑම බුද්ධිමය දේපලක්, නිසි අවසරයකින් තොරව ව්‍යාජ ලෙස පටි ගත කිරීම, පිටපත් කිරීම, ළඟ තබා ගැනීම, අන්තර්ජාලයට ඇතුල් කිරීම, බාගත කිරීම 2003 හි අංක 36 දරන බුද්ධිමය දීපල පනත යටතේ උපරිම වශයෙන් රුපියල් ලක්‍ෂ 5 ක දඩ මුදලකට හෝ වසර 10 ක් සිර දඬුවමක් හෝ එම දෙකම හෝ ලද හැකි වරදකි. එම වරදට වරදකරු වූ වකු නැවත එම වරදට හෝ සමාන වරදකට වරද කරු වූ විට ඉහත දඬුවම දෙගුණයක් වේ.