ටී 56 වර්ගයේ උණ්ඩ 07 ක් බස් නැවතුම්පොළක

0

නෝටන්බ්‍රීජ් පොලිස් වසමට අයත්, තෙබර්ටන්-හඟරාපිටිය ප්‍රධාන මාර්ගයේ, ජම්ඹුතැන්න ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ, ගැඩුමවත්ත බස් මගී ආවරණ ගොඩනැඟිල්ලක තිබී ටී 56 වර්ගයේ ගිනි අවි සඳහා භාවිතා කරන උණ්ඩ 07 ක් අද (25) අළුයම 05.30 ට පමණ නොටන්බ්‍රීජ් පොලීසිය මගින් සොයාගෙන ඇත.

අද අළුයම බස් රථයක් අපේක්ෂාවෙන් එම මගී ආවරණ ගොඩනැඟිල්ල තුළ රැඳී සිටි මගියෙක් ෂොපින් බහලුමක් තුළ දමා තිබූ මෙම උණ්ඩ දැක ජම්ඹුතැන්න ග්‍රාම නිලධාරි වරයාට දුරකතනයෙන් දැනුම් දීමෙන් අනතුරුව ග්‍රාම නිලධාරිවරයා නොටන්බ්‍රීජ් පොලීසිය දැණුම්වත් කර ඇත.

සොයාගනු ලැබූ මෙම උණ්ඩ අතර ටී 56 වර්ගයේ ගිනි අවියකට පාවිච්චි කරන ජීව උණ්ඩ 06 ක් හා පුහුණුව සඳහා පාවිච්චි කරනු ලබන එක් උණ්ඩයක් තිබූ බව නොටන්බ්‍රීජ් පොලීසිය පවසයි. හැටන් පොලිසියේ නිල සුනඛ අංශයේ “ජොනී” නැමති සුනඛයා යොදා උණ්ඩ සොයාගත් ස්ථානය පරීක්ෂාවට ලක් කළේය. නොටන්බ්‍රීජ් පොලීසිය මේ සම්බන්ධව පුලුල් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇත.

(මස්කෙළිය-ගාමිණී බණ්ඩාර ඉලංගන්තිලක)