අද අපේ ස්ථාවරය එදා මහින්දගේ ස්ථාවරයමයි…….!

2

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන සිය මැතිවරණ පොරොන්දු වලදි නව ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයන් පිළිබඳව සඳහන් කළද එහිදි ජනමත විචාරණයකට තුඩු දෙන වගන්තින් සංශෝධනය නොකරන බවට පැහැදිළිව දක්වා ඇති බව අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාලද සිල්වා පවසනවා.

අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේ එම අතුරු වාර්තාව පිළිබඳ විවාදය සඳහා ව්‍යවස්ථාදායක මණ්ඩලය අද (30) පාර්ලිමේන්තුවේදි රැස්වූ අවස්ථාවේදීය.

“ජනාධිපතිතුමාගේ මැතිවරණ පොරොන්දුවේදි එතුමා පැහැදිළිව කියලා තියනවා ජනමත විචාරණයකට තුඩුදෙන වගන්තින් කිසිසේත්ම සංශෝධනයට ලක් කරන්නේ නෑ කියන රාමුව තමයි එතුමා කිව්වේ. ඒක තමයි ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මතය. ඉතාම හොද ව්‍යවස්ථාවක් අපි ජනමත විචාරණයට දැම්මම, ව්‍යවස්ථා ප්‍රශ්න නෙමෙයි ඉස්සරහට එන්නේ, බඩුමිල ප්‍රශ්න එයි, සයිටම් ප්‍රශ්න එයි, එතකොට ව්‍යවස්ථා ප්‍රශ්න අමතක කරලා ව්‍යවස්ථාව ප්‍රතිකේෂ්ප වෙයි.”

“බලය බෙදීම පිළිබඳව අපි සියළු දෙනා පැහැදිළි එකඟතාවයකට එන්න ඕන. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා කිව්වා 13+ 1 කියලා. අද ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඉදිරිපත්කරන ස්ථාවරය වන්නේ එදා මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කළ ස්ථාවරයමයි. bබුද්ධාගමපිළිබඳව අපි පැහැදිලිව කියලා තියනවා අපි විකල්ප යෝජනාවට එකඟ නෑ. ඉතින් අපේ ඡන්ද නැතුව මේ විකල්ප යෝජනා ගෙනියන්න බෑනේ ඉදිරියට. ඉතින් බය වෙන්න දෙයක් නෑ. ඒ වගේම අපි ඉතාම පැහැදිලිව කියලා තියනවා පළාත් අතර අන්තර් සහයෝගය තියෙන්න පුළුවන් හැබැයි පළාත් දෙකක් ඒකාබද්ධ කරන එකට අපි සම්පූර්ණයෙන්ම විරුද්ධයි,” අමාත්‍යවරයා සඳහන් කර සිටියා.

Nimal Siripala de Silva

 

 

2 COMMENTS

 1. Properly, wat ԁoes God like?? Lee adɗed.

  ?I imply, we lіke cookies ɑnd cartoons and toys, however

  what kind of things are fun for Gοd?? It was a question tat for a minute Mommy and Daddy had to assume about.

 2. You can even replace your chosen MP3 music using these to ensure that even if you’re regarding
  the gym, you are able to still understand interesting points in the book or listen towards the docs from perform that you
  simply have to examine. It took about 3 months to find out the language and also the raucous,
  discordant (to my ears) “melody. This can be very advantageous for you as if you’re fast learner, with just a trial, you might learn all you desired to quickly and free.

Comments are closed.