බැදුම්කර හොරා කෑ හැටි තවත් අනාවරණය වේ….

7

මහ බැංකු බැඳුම්කර ගනුදෙනුවට අදාළව පර්පචුවල් ට්‍රෙෂරීස් සමාගමට ණය නිකුත් කිරීමේදී මෙරට ප්‍රධාන මූල්‍ය ආයතන තුනක් සමඟ වූ දුරකතන සංවාදයන්හි හඩ පට දූෂණ විරෝධී හඬ විධානයේ කැඳවුම්කරු වසන්ත සමරසිංහ පවසනවා.

අද (01) එම සංවිධානය විසින් කැදවුනු ලැබු “හෙළිදරව්ව” විශේෂ මාධ්‍ය හමුවේදී ඔහු මේ බව සඳහන් කර සිටියා.

බැඳුම්කර ගණුදෙනුව සිදුවූ 2015 වර්ෂයේ පෙබරවාරි 27වනදා පර්පචුවෙල් ට්‍රෙෂරීස් සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී කසුන් පලිසේන විසින් රාජ්‍ය බැංකු සමග අදාළ බැඳුම්කර ගණුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් කළ සංවාදයක හඬපටයක්ද ඊට ඇතුළත් ය.

මහ බැංකුවේ රාජ්‍ය ණය දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් සහ කොටස් වෙළඳපොලෙහි නිලධාරීන් මෙරට පොලී අනුපාතය ඉහළ යාම සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරන හඬ පට කිහිපයක්ද සමරසිංහ විසින් මාධ්‍ය වෙත ඉදිරිපත් කළා.

එහිදි ලංසු තබා අවසන් වන වේලාවෙන් පසුවු විමෙන් පවා තවත් විනාඩි 10ක පමණ කාලයක් රුපියල් මිලියන බිලියන 03 ආයෝජනයට ලබා දෙන ලෙස පර්පචුවල් ට්‍රෙෂරිස් සමාගමේ කසුන් පලිසේන විසින් මහබැංකු ණය දෙන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධිපතිනියගෙන් ඉල්ලා සිටින හඩ පටයක්ද එහි ඇතුලත් වේ.

දූෂණ විරෝධී හඬ විධානයේ කැඳවුම්කරු වසන්ත සමරසිංහ කල සම්පූර්ණ හෙළිදරවුව…

7 COMMENTS

 1. Օk,? Lee said and then he stopped and thought. ?The best factor aboᥙt God iss

  ??? hmmmm?????..? He puzᴢled as a result of he һaɗ

  so many things that hɑd been great about G᧐d however hee wіshed to choose one of the best one ѕo he

  would win the gаme. ?Ꭲhat he іss аware of everything.

  That?s actually cool. Meaning he can assist me witһ my homework.?

  Larry concluded with a prou expression on his face.

 2. Many of these shows are based in bigger cities like New York or Los

  Angeles, which means you be able to travel at

  no cost if you get into the finals. You don’t have to

  put money into the largest or heaviest tripod form of

  hosting use. The first lesson you need to learn together with

  your online course is how to read chord charts.

 3. Many of these shows are operating out of bigger cities like New York or Los Angeles, so that you get

  to travel at no cost if you get to the finals. ” It was President Theodore Roosevelt who had given it the naming of White House in 1901. The first lesson you need to learn together with your online course is how to read chord charts.

 4. This will be a terrific blog, would you be interested in doing an interview

  regarding precisely how you developed it? If so e-mail me!I’d always wish to

  be kept up to date on new blog posts on this website,

  saved!You have quite interesting points.

  What a good website you might have here.

Comments are closed.