නිවසේ විදුලි බිල ‘‘0’’ කර ගන්න ඔබත් සුදානම්ද?

0

ජපානයේ නිහොන් ඉකෝ සෝලා සමාගමේ අනුබද්ධිත නිහොන් ගී‍්‍රන් සමාගම ශ‍්‍රී ලංකාවේ පළමු වරට නිහොන් සෝලා විලේජ් සංකල්පය අප රටට හදුන්වා දීමේ වැඩසටහනක් පසුගියදා දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍ය ගරු සාගල රත්නායක  සහ ඉඩම් හා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලකගේ ප්‍රධනත්වයෙන් කොළඹ ටාජ් සමුද්‍රා හෝටලයේදී පැවැත්වින.

මෙය ලංකාවේ ප‍්‍රථම හදුන්වාදීම වන අතර මෙහි විශේෂත්වය වන්නේ මෙහි සෑම නිවසකටම සෝලා පද්ධතියක් සහිතව නිවාස ලබාදීමයි.

එම සෝලා පද්ධතිය හරහා ජනනය වන විදුලිය නැවත විකිණීම තුලින් මාසිකව අමතරව ආදායමක් පයා ගත හැකිවේ. නැතිනම් සෝලා පද්ධතිය හරහා ජනනය වන විදුලිය තුලින් නිවසේ විදුලි බිල ‘‘0’’ නැත්නම් ශුන්‍ය කිරීමට අවස්ථාව උදාවේ. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here