මහවිරු සමරන්නත් ඇන කොටා ගනී….., උතුරේ ඉඩම් ප්‍රශ්නය තවත් උග්‍ර අතට…..

0

කිලිනොච්චිය,විශ්වමඩු තේරාවිල් මහාවිරු සොහොන් පිහිටි ප්‍රදේශය පිරිසිදු කිරීමට ගිය කිලිනොච්චිය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්, ප්‍රදේශවාසීන් හා යුධ හමුදා සාමාජිකයින් අතර ඊයේ(06) මත ගැටුමක් හටගෙන  තිබෙනවා.

නොවැම්බර් 27 වැනිදා පැවැත්වීමට නියමිත මහවිරු සැමරුම වෙනුවෙන් තේරාවිල් සොහොන් ප්‍රදේශය පිරිසිදු කිරීමට ගියත්, එම ප්‍රදේශය ඇතුළු වීමට හමුදාව ඉඩ නොදුන් බවට එම පිරිස චෝදනා කළා.

එම සොහොන් ප්‍රදේශය හමුදා අනු කණ්ඩයකට අයත් ප්‍රදේශයක් බැවින් එහි ඇතුළු වීමට අවසර දීමට නොහැකි බවත් ඒ සඳහා ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයෙන් අවසර ලබා ගත යුතු බවත් හමුදාව එහිදි ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව කලබලය පත් පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරුන් විසින් යුද හමුදා නිලධාරීන් වෙත දෝෂාරෝපණය කොට ඇති බවත් වාර්තා වෙනවා. පසුව ඔවුන් ඉටිපහන් දල්වා හමුදා අනු කණ්ඩය ඉදිරිපිටදි තම ශ්‍රමදානය ආරම්භ කොට තිබෙනවා.

මේ සම්බන්ධයෙන් උතුරු පළාත් සභා මන්ත්‍රී එස්.පසුපතිපිල්ලේ පවසා සිටින්නේ තමන්ගේ ඥාතීන් මිහිදන් කොට ඇති මහවිරු සොහොන් වටකොට යුද හමුදා කඳවුරු ඉදිකිරීම අනුමත නොකරන අතර තමන්ගේ ඥාතීන් සිහි කිරීමට ඇති මහවිරු සොහොන් පවතින ප්‍රදේශයෙන් යුද හමුදා කඳවුරු ඉවත් කළ යුතු බවයි.