පුංචි ඡන්දෙට අපේක්ෂකයන් තේරීමේදී මාර්තු 12 ලියවිල්ලේ කරුණු පිළිපදින්න!

0

එදිරි පළාත් පාලන මැතිවරණයේදි මෙතෙක් ඡන්දදායකයා සතුවෙන වරණය අහිමි වි සිය කැමැත්ත සaජුව පක්ෂයට ලබා දීමට සිදුවන බැවින් වඩාත් කාර්යක්ෂම හා ප්‍රමිතියකින් යුත් අපේක්ෂකයන් තෝරා ගැනීමට කටයුතු කරන ලෙස මාර්තු 12 සංවිධානය ඉල්වා සිටිනවා.

පළාත් පාලන මැතිවරණය සඳහා අපේක්ෂකයින් ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන සියළුම දේශපාලන පක්ෂ  වෙත ලිපියක් යොමු කරමින් එම සංවිධානය පෙන්වා දෙන්නේ අදාළ තෝරා ගැනීමේ කාර්යය සඳහා මාර්තු 12 ලියවිල්ලේ ඇතුලත් කරුණු උපයෝගි කර ගන්නා ලෙසය.

“නව මැතිවරණ ක්‍රමයේ සාධනීය ලක්ෂණ ගණනාවක් අඩංගු වන නමුත්  ඡන්දදායකයා සතුව මෙතෙක් පැවති වරණය සම්පූර්ණයෙන්ම අහිමි වී ඇත. එනම් තමන් අභිමත අපේක්ෂකයන් අතරින් අයෙක් හෝ තිදෙනෙකු වෙතම තම මනාපය ලබාදීම වෙනුවට, මෙවර සිදුවනුයේ ඒ ඒ දේශපාලන පක්ෂ වෙත මූලිකවම තම කැමැත්ත පළ කිරීමයි,” එම ලිපිය සඳහන්කර සිටිනවා.

එබැවින් ඉදිරි ඡන්ද විමසීම සඳහා අපේක්ෂකයන් තේරීමේ දී පහත සදහන් කරුණු කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන ලෙසයි අදාළ සංවිධානය ඉල්ලා සිටින්නේ.

1.අපේක්ෂකයන් තේරීමේදී ඔබතුමාද එකගතාවය පළකර අත්සන් තැබූ මාර්තු 12 ව්‍යාපාරයේ නිර්ණායක       සැළකිල්ලට ගන්නා ලෙස, (එකී නිර්ණායක මෙම ලිපියේ අමුණා ඇත)
2.සමානුපාතික ක්‍රමය යටතේ තෝරා ගනු ලබන අපේක්ෂකයන් අතුරෙන් යම් ප්‍රතිශතයක්, පළාත් පාලනයට අදාළ විෂයයන් පිළිබදව විශේෂඥතාවෙන් සපිරි පිරිස් අතරින් තෝරා ගන්නා ලෙස
3.අපේක්ෂකයන් තෝරා ගැනිමේදී දක්ෂ, නිර්මාණශීලී හැකියාවන් සහිත පිරිස් සදහා ප්‍රමුඛතාවය ලබාදෙන ලෙස
4.නව මැතිවරණ ක්‍රමය අනුව තරුණ කෝටාව ඉවත්වී ඇති බැවින් නාම යෝජනා සැකසීමේදී තරුණ ප්‍රජාව වෙත යම් සුවිශේෂී ඉඩකඩක් ලබාදෙන ලෙස

“ඉහත කරුණු අප වඩාත් අවධාරණය කරනු  ලබන්නේ, මෙවර මැතිවරණයේදී ඡන්දදායකයන්ට, තම ඡන්ද භාවිතයේදී  කිසිදු තේරීමක් නොමැති බැවින්, යම් හෙයකින් දේශපාලන පක්ෂ සුදුස්සන් ලැයිස්තුවලට ඇතුළත් කිරීමට අපොහොසත් වුවහොත්, දෙගුණයක් බවට පත්වීමට නියමිතව ඇති පළාත් පාලන ආයතන සභිකයන් මගින්  සැබෑ ජනතා නියෝජනයක් සිදු නොවීමට ඉඩ ඇති බැවිනි.” එම සංවිධානය තවදුරටත් පෙන්වා දෙනවා.