ලංකා වෙරළාරක්ෂක බලකායට ජපානයෙන් නවීන මුර යාත්‍රාවක්…..

0

ශ්‍රිලංකාවේ  වෙරළාරක්ෂක කටයුතු තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීම සදහා ජපන් රජය විසින්  ශ්‍රිලංකාව වෙත 501 දරන වෙරළාරක්ෂක නවීන මුර යාත්‍රාවක් පරිත්‍යාග කොට තිබෙනවා.

ජපන් රජයේ විශේෂ ආරාධනාවකට අනුව  එරට සංචාරයක නිරත ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය රුවන් විජයවර්ධන විසින්  පරිත්‍යාග කරනු ලැබු මෙම නව මුර යාත්‍රාව නිල වශයෙන් බාරගෙන ඊයේ (06)  දින දියඹට මුදා හරිනු ලැබුවා.

ජපානයේ ටෝකියෝ නුවර සුමීදිගාවා(Sumidagava) නැව් තටාංගනයේදී  නිෂ්පාදනය කරනු ලැබු මෙම අතීනවීන මුරයාත්‍රාව දියඹට මුදාහැරීමේ උත්සව අවස්ථාවට එක්වෙමින්  අදහස් දැක්වු ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය රුවන් විජයවර්ධන මහතා ජපන් රජය දීර්ඝ කාලයක සිට  ශ්‍රිලංකාවේ  සංවර්ධන ක්‍රියාදාමයන්ට හා වෙරළාරක්ෂක කටයුතු ශක්තිමත් කිරීමට ලබාදෙන දායකත්වය වි‍ශේෂ ඇගයීමට ලක් කළා.

ජපන් රජය විසින් ශ්‍රිලංකාවට පරිත්‍යාග කල මෙම මුරයාත්‍රාව ඉදිරියේදී ශ්‍රි ලංකාවේ වෙරළාරක්ෂක රාජකාරි සදහා යොදාගැනීමට නියම්ත අතර තවත් මෙවැනි යාත්‍රාවක් පරිත්‍යාග කිරීමට ද නියමිතය.

Ruwan Wijewardene