කොට්ටුකච්චිය කච්චිමඩුව වැවේ පිළිසකර කිරීමට කණකොකා හැඩුවාද?

0

පුත්තලම කුරුණෑගල ප්‍රධාන මාර්ගයේ ආණමඩුව නගරයට සැතපුම් ගණනාවකට නුදුරුන් පිහිටි කොට්ටුකච්චිය කච්චිමඩුව මහා වාරි පද්ධතියේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු පසු ගිය දින වල මිලියන 8.25ක මුදලකින් වෙන්කරන ලද රාජ්‍ය ප්‍රතිපාදන   යටතේ ඉදිකිරීම් කඩිනමින් ආරම්භ වුවද මේ වන විට එකී සංවර්ධන කටයුතු කොට්ටුකච්චිය වැවට පමණක් සීමා කරමින් කච්චමඩුව ව්‍යාපාරය අතරමග නවතා දෑමට සිදුව තිබීම නිසාවෙන් ගොවි ජනතාව බහුතරයක් උග්‍ර ප්‍රශ්ණ රැසකට මුහුණ දී ඇති බව කියති.

කච්චිමඩුව වැවේ ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්තුව භාරගත් අදාල පුද්ගලික ආයතනය එහි වැඩකටයුතු නිසි ප්‍රමිතියට නොකිරීම  හේතු කොට ගෙන ඔවුන්ගේ වැඩ කටයුතු නැවැත්වීමට වාරි මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කර ඇති බව ජනතාව සදහන් කරති.

අදාළ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු මෙලෙස නවතා දැමුවද නැවත එකී ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු මේ දක්වා වෙන යම් කොන්ත්‍රාත් ආයතනයකට භාර නොදීම හේතුවෙන් ජලය ගබඩා කර ගැනීමට අසීරුවෙන් ගත වන ගොවි ජනතාව කන්න 4ක් ගොවිතැන් කිරීමට නොහැකිව ලත වන බව කියති.

කොට්ටුකච්චිය ව්‍යාපාරයේ ඉදිරි කන්නය සදහාද තම ගොවිතැන් කටයුතු සිදු කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබේදැයි ගොවිජනතාව බලා සිටිති.වියළි දේශගුණයක් පැවතුන පසුගිය අවධියේ කන්න 3ක්ම පිට පිට ජලය නොමැතිකම නිසා නොහැකි වීමත් වැව් දෙකේ පිලිසකර කිරීම් නිසා ඊලග කන්නයේ ගොවිතැන් කිරීමටද නොහැකි වූ ගොවි

ජනතාවට මේ වන විට වැහි කාලගුණයක් පවතින හේතුව නිසා ජලය රැස්කර ගැනීමට නොහැකිව යාම ගැටළු සහගත තත්ත්වයක් බවයි ගොවියන් පෙන්වා දෙන්නේ.

සටහන සේයා රූ

පුත්තලම කේ.ප්‍රියංකර

2017.11.06