තෙල් හිඟයට වගකියන්න ඕන LIOC විතරක් නෙමෙයි…..!

4

පවතින තෙල් අර්බුදයේ සම්පූර්ණ වගකීම ලංකා ඉන්දියානු තෙල් සමාගමට හෙවත් LIOC සමාගම වෙත පවරානවාට තමගේ එකඟතාවයක් නොමැති බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසනවා.

අගමැතිවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ පවතින තෙල් අර්බුදය ගැන ඊයේ (07) පාර්ලිමේන්තුවේදි ඇතිවූ විශේෂ සාකච්ඡාවට සහභාගි වෙමිනි.

එහිදි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මන්ත්‍රිවරයා පෙන්වා දුන්නේ ත්‍රිකුණාමලයේ තෙල් ටැංකි භාවිතා කිරීමට IOC සමාගමට නීත්‍යානුකූල අයිතියක් නොමැති බවත්, එම තෙල් ටැංකි 999න් 10 ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවට ලබා ගැනීමට ඉදිරිපත් කළ කැබිනට් යෝජනාවද අග්‍රාමාත්‍යවරයා මැදිහත් වීමෙන් වෙනස් කළ බවය.

ඒ අනුව අදාළ චෝදනා වලට පිළිතුරු ලබා දුන් අගමැතිවරයා,

“2003 මේ ගිවිසුමට ඇතුල් වන අවස්ථාවේදි ලංකාවේ තෙල් සංස්ථාව මේකෙන් කිසිම ප්‍රයෝජනයක් අරගෙන තිබුණේ නෑ ඒපාර ඉන්දියාව එකඟ වුණා, එකඟ වෙලා අපි ගිවිසුම අත්සන් කෙරුවා. අපි ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රියාත්මක කරන්න හිටියේ එතකොට ආණ්ඩුව මාරු වුණා. ඒති පේ ආණ්ඩුවක් තිබුණා නම් මේ වෙනකොට ටැංකි සියල්ලම හදලා අවසන් වෙලා තියෙන්නේ. ආපහු 2015 දි අපි එකග වුණා ඉන්දියාවත් එක්ක ඒක අරගෙන දියුණු කරන්න කියලා. තෙල් සංස්ථාවටම් උදල් තිබුණේ නෑ. තාමත් විශාල ණයක් තියනවා ගෙවන්න. අපිට ඉන්දියාව එපා නම් අපි හරි ඒක දියුණු කරන්න තිබුණා. ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවට ඒක කරන්නත් බැරි වුණා. අපි දැන් සාකච්ඡා කරගෙන යන්නේ ඉන්දියාවත් එක්ක මේක දියුණු කරන්න. මේක දියුණු වෙනවා ඒ ගැන කිසිම තර්කයක් නෑ. තව පිරිපහදුවක් හම්බන්තොට හදන්න යනවා චීනෙන්. මෙතන වුණේ මේ ඔක්කෝම LIOC එකට දාගෙන ඒක වගකියන්න ඕන කියන එකට මාම් එකග වෙන්නේ නෑ. මට ඔන නම් මමත් පෙන්නන්නම් මේක තවත් කවුද ප්‍රමාද කළේ කියලා,”

Ranil Wickremesinghe

4 COMMENTS

 1. Yoս mаy play it anytime you want.? Daddy answеred.

  ?As a result of talking abоut how nice God іs makes him glɑd and its worship.

  Play it earlier tһan you go to sleepp tonight аndd when you wake up

  in tһe morning and God will be close to you all daay long.

 2. You can even replace your selected MP3 music using these to ensure even if you’re concerning the

  gym, you’ll be able to still understand interesting points in the book or listen for the docs

  from perform that you just need to examine. It took about three months to understand the language

  and the raucous, discordant (to my ears) “melody. Instead of enjoying karaoke parties, you’ll be able to always make music and build your personal song, by plugging it into the TV sets.

Comments are closed.