අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය වල මිල අඩු කිරීම කටින් පමණයි….ගැසට්ටුව ලොවෙත් නෑ

0

පසුගිය 08 වෙනිදා මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර විසින් විශේෂ මාධ්‍ය හමුවක් කැදවමින් සඳහන් කළ අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය වල මිල අඩු කිරීම මේ වන තෙක් සිදු නොමැති බවට වාර්තා වෙනවා.

එම මාධ්‍ය හමුවේදි මුදල් අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියේ 08 වෙනිදා මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට එම අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ වල මිල අඩු කිරීම ට අවශ්‍ය ගැසට් නිවේදන නිකුත් කරන බව වුවත් එම ගැසට් නිවේදනය මේ වන තෙක් නිකුත් කර නොමැත.

කෙසේ වෙතත් එම ගැසට් නිවේදනය ඉදිරි සතියේදී නිකුත් කිරීමට බලාපෙරොත්තු වන බව මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළ අතර එම ගැසට් නිවේදනය නිකුත් වන් තුරු අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ වල මිල අඩු නොවනු ඇති.

අඩු කරන ලද අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍යවල නව මිල ගණන් නියම කිරීමට අදාළ මූලික සාකච්ඡා මේ වන විට ආරම්භ කර ඇති අතර පාරිභෝගික සභාව විසින් එම මිල පිළිබඳව අවසන් තීරණය ගැනීමට නියමිතයි.

අර්තාපල් කිලෝ ග්‍රෑම් 01ක් හා ලොකු ළූණු කිලෝ ග්‍රෑම් 01ක් සඳහා වන බද්ද රුපියල් 39 බැගින් අඩු කර ඇති අතර පරිප්පු කිලෝ ග්‍රෑම් 01ක බද්ද රුපියල් 12කින් අඩු කර තිබෙනවා. හාල් මැස්සන් කිලෝ ග්‍රෑම් 01ක බද්ද රුපියල් 10කින් අඩු කළ අතර  කරවල කිලෝ ග්‍රෑම් 1ක බද්ද රුපියල් 50කින් අඩු කළේය. මේ අතර පොල් තෙල් හා එළවළු තෙල් සඳහා බද්ද රුපියල් 25කින් අඩු කර තිබේ.