යහපාලනය දෙදරවන වංචා දූෂණ තොරතුරු රැසක් පාර්ලිමේන්තුවට!

0

වර්තමාන ආණ්ඩුවේ මහා පරිමාණ වංචා දූෂණ පිළිබඳ තොරතුරු රැසක් මේ මස 17 වැනිදායින් පසුව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට තීරණය කර ඇති බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි සුනිල් හඳුන්නෙත්ති පවසයි.

නොවැම්බර් මස 17 වැනිදා සිට දෙසැම්බර් මස 9දා දක්වා අය-වැය කාරක සභා අවස්ථාවේ විවාදය පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවැත්වෙන බවත් මේ කාලය තුළ අමාත්‍යාංශ රැසක මහා පරිමාණ දූෂණ වංචා ගැන සුවිශේෂී කරුණු රැසක් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන බවත් සුනිල් හඳුන්නෙත්ති සඳහන් කරයි.

එම වංචා දූෂණ ගැන තොරතුරු සාක්ෂි සහ ලියකියවිලි සහිතව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන බවද මන්ත්‍රීවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කර සිටියි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here