අර්තාපල් බදු ඉවත් කිරිමෙන් නුවරඑළියේ අල ගොවින් අනාථ වේ…

0

මෙවර අය වැයට ප‍්‍රථම නුවරඑළියේ අල ගොවියා පිළිබදව කිසිදු තැකිමක් නොකර රජය මගින් ආනයනික අර්තාපල් කිලෝවක බදු මුදල් ඉවත් කර අර්තාපල් කිලෝවක පාලන මිළ රැපියල් අසුව දක්වා ගෙන ඒම නිසා තමන් දැඩි අසරන තත්ත්වයකට පත්වි සිටින බව නුවරඑළිය ප‍්‍රදේශයේ අල වගා ගොවින් මැසිවිලි නගනවා.

මේ දිනවල නුවරඑළීයේ වගා කර තිබු අල අස්වැන්න ලබා ගන්නා කාලයක් බවත් තමන්ට අල කිලෝවක් නිෂ්පාදනය කිරිමට රැපියල් 80/= වත් 85/= අතර මිළක් වැය වි තිබියදි නුවරඑළියේ අල ව්‍යපාරිකයන් තමන්ගෙන් එම අස්වැන්න කිලෝවක් රැපියල් හැත්තෑවකට ලබා ගැනිම නිසා මෙම තත්ත්වය උද්ගත වි ඇති බවයි අල ගොවින් පවසන්නේ.

බිජ අල හොන්ඩරයක් රැපියල් 14500/= 15000/= අතර මිළකට මිළදි ගෙන එය වගා කිරිෙමිදි අධික පොහොර මිළ කෘමි නාශක මිළ හා කමිකරු වැටුප ගෙවිමේදි තමන්ට විශාල පිරිවැයක් ගෙවිමට සිදුවන බවයි එම ගොවින් පවසන්නේ. නුවරඑළිය ප‍්‍රදේශයට ගතවු මාස හය තුල අඛණ්ඩව වර්ෂාව ලැබිම නිසා මෙවර අල වගාෙවි අස්වැන්නද අඩුවි ඇති බවයි එම ගොවින් පවසන්නේ. නුවරඑළිය ප‍්‍රදේශයේ අල අස්වැන්න ගැලවිමෙන් පසු ආනයනික අර්තාපල් වල බදු මුදල් අඩු කර තිබිය යුතු බවයි එම ගොවින් කියා සිටින්නේ. තමන් පත්ව ඇති මෙම අසරන තත්ත්වය හමුවේ තමන්ට විසදුමක් ලබාදෙන ලෙස ගොවින් රජයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.