දෙමළ ජාතික සන්ධානය බේරගන්න සිවාජිලිංගම්ගෙන් යෝජනාවක්

0

දෙමළ ජාතික සන්ධානය පක්ෂයක් ලෙස ලියාපදිංචි කොට පොදු ලකුණක් ලබා ගන්නා තුරු දෙමළ ජාතික සන්ධානය ඒකාබද්ධ කිරීමට විකල්ප මාර්ග තෝරා ගැනීමට සිදු වී ඇති බව උතුරු පළාත් සභා මන්ත්‍රී එම්.කේ.ශිවාජිලිංගම් පවසනවා.

දෙමළ ජාතික සන්ධානයට සම්බන්ධ දේශපාලන පක්ෂ අතර ඇතිවි තිබෙන යම් මතභේදාත්මක ගැටළු පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් ඔහු පවසා සිටියා සෑම පළාත් පාලන ආයතනයක්ම එම සෑම පක්‍ෂයක්ම නියෝජනය කළ යුතු බවත් ඔවුන්ගේ ලකුණින් මැතිවරණයට ඉදිරිපත් විය යුතු බවත් ය.

එහිදි වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ සිවාජිලිංගම් මන්ත්‍රිවරයා,

“ඊළාම් ජනතා විප්ලවවාදී පෙරමුණ, තමිලරසු පක්‍ෂයේ සලකුණ යටතේ මැතිවරණයට තරඟ නොකරන බව එම පක්‍ෂයේ නායක සුරේෂ් ප්‍රේමචන්ද්‍රන් ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. මෙවැනි පසුබිමකදි, දෙමළ ජාතික සන්ධානය දේශපාලන පක්‍ෂයක් ලෙස ලියාපදිංචි කර, පොදු සලකුණක් ලබාගන්නා තුරු, දෙමළ ජාතික සන්ධානය ඒකාබද්ධ කිරීමට විකල්ප මාර්ගයක් හරහා ගමන් කිරීමට සිදුවී තිබේ. ඒ අනුව, දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ සාමාජිකත්වය ලබා ඇති දේශපාලන පක්‍ෂ, දිස්ත්‍රික්කයේ ඇති සෑම පළාත් පාලන ආයතනයක්ම නියෝජනය කරන අන්දමින් එම පක්‍ෂයේ සලකුණ යටතේ මැතිවරණයට තරඟ කිරීමට හැකිය. ඉන්දියාවේ ලොක් සභා මැතිවරණයේදීත්, ප්‍රාන්ත මන්ත්‍රණ සභා මැතිවරණයේදීත් එහි ඇති දේශපාලන පක්‍ෂ, තමන්ට වෙන්කරන පළාත්වලට එම පක්‍ෂයේ සලකුණ යටතේ මැතිවරණයට තරඟ කරනු ඇත. 1977 වර්ෂයට පෙර, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂය සමඟ ලංකා සම සමාජ පක්‍ෂය සහ කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂය යනාදිය ඒකාබද්ධවී මැතිවරණයට තරඟ කරන ලදි. එම දේශපාලන පක්‍ෂ තමන් අතර පළාත් වෙන්කරගෙන, එම පක්‍ෂයේ සලකුණ යටතේ මැතිවරණයට තරග කරන ලදි.”

“ඒ ආකාරයෙන්ම, අනෙකුත් දේශපාලන පක්‍ෂ ඒකාබද්ධවී පළාත් වෙන්කරගෙන මැතිවරණයට තරඟ කරන ලදි. 1988 වර්ෂයේ පැවති පළාත් සභා මැතිවරණයයේදී, උතුරු පළාතේ සහ නැගෙනහිර පළාතේ දෙමළ දේශපාලන පක්‍ෂ තරඟ කරන ලදි. ඊඑන්ඩිඑල්එෆ් පක්‍ෂය උතුරු පළාතේ කීලිනොච්චිය ඇතුළු දිස්ත්‍රික්ක දෙකක තරඟ කරන ලදි.”

“ඒ ආකාරයෙන්ම, ඊළාම් ජනතා විප්ලවවාදි පෙරමුණ උතුරු පළාතේ ඇති අනෙකුත් දිස්ත්‍රික්ක 03ට තරඟ කරන ලදි. ඒ සඳහා වන නාම යෝජනා නිතරඟයෙන් භාරගන්නා ලදි. නැගෙනහිර පළාතේ ත්‍රිකුණාමලය, මඩකලපුව සහ අම්පාර යනාදී ප්‍රදේශයන්හි මැතිවරණ මේ ආකාරයෙන්ම පවත්වා ඇත. මේ ආකාරයෙන් බොහෝ පෙර උදාහරණ ඇත. දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ සාමාජිකත්වය ලබා ඇති දේශපාලන පක්‍ෂ, තමන් අතර පළාත් වෙන්කරගෙන, තම පක්‍ෂයේ සලකුණ යටතේ මැතිවරණයට තරඟ කිරීමට හැකිය. පක්‍ෂයේ සලකුණ යටතේ තරඟ කලහොත්, දේශපාලන පක්‍ෂ 04ම අපේක්‍ෂකයින් ඉදිරිපත් කරනු ඇත.”