මෙගා ඩීල් තියා සිඟිති ඩීල් එකක් වත් හොයාගෙන නෑ….චම්පිකට අයවැයෙන් සල්ලි නොදිම හොද වැඩක්!

0

මෙගාපොලිස් වලට සල්ලි නොදීම සාධාරණ බව පිවිතුරු හෙළ උරුමය නායක නීතිඥ උදය ගම්මන්පිල පවසයි.අද (13) පැවැති මාධ්‍ය හමුවක් අමතමින් මන්ත්‍රීවරය සදහන් කලේ වැඩ බැරි ඇමතිලා නටන්න බැරි වුණාම පොලොව ඇදයි කියන එක තමයි මේ ආණ්ඩුව පුරාවටම දකින්න ලැබෙන ලක්ෂණයක් බවයි.

“මා හිත මිත්‍ර මෙගාපොලිස් ඇමති ගරු පා ච රණවක ඇමතිතුමාගේ අමාත්‍යාංශයට මුදල් වෙන් කරනවා මදි කියලා දැන් එතුමා නිරතුරුවම මාධ්‍ය ඉදිරියේ අඬා වැටෙනවා.  ආණ්ඩුවේ නායකයින්ට ආඩපාලි කියනවා.  නමුත් ආණ්ඩුව එතුමාගේ අමාත්‍යාංශයට ඔය මට්ටමට හරි මුදල් ලබා දීම ගැන සතුටු වෙන්න ඕනෑ.  2018 වසර සඳහා මෙගාපොලිස් අමත්‍යාංශයට  අයවැයෙන් රුපියල් බිලියන 51.1ක් වෙන් කර තිබෙනවා.  2017 වසරේත් බිලියන 39.6ක් වෙන් කරලා තිබුණා.  2016 මහ බැංකු වාර්තාවවේ 96 වෙනි සංඛ්‍ය සටහන අනුව අනුව මෙගාපොලිස් අමාත්‍යාංශයට වෙන් කළ මුදල් නිසි ලෙස වියදම් කරලා නෑ.  2016 වසරේ දී පුනරාවර්තන වියදම් ප්‍රතිපාදනයෙන් වියදම් කර තිබෙන්නේ 74.2%යි.  ප්‍රාග්ධන වියදම් ප්‍රතිපාදනයෙන් වියදම් කර තිබෙන්නේ 42.5%යි.”

“දෙන මුදලින් භාගයක්වත් වියදම් නොකරන ඇමතිවරයෙකුට තව තවත් වැඩිපුර මුදල් වෙන් කරන්න නම් මුදල් ඇමතිට මොලේ අමාරුවක් තිබෙන්න ඕනෑ.  විශේෂයෙන්ම ආණ්ඩුව මූල්‍ය අර්බූදයක සිටින අතරේ වියදම් නොකරන මෙගාපොලිස් ඇමතිට පසුගිය වසරට වඩා බිලියන 12ක් වැඩිපුර ලබා දීම ගැන එතුමා සතුටු වෙන්න ඕනෑ.  එතුමා දැන් කරන්න ඕනෑ තමන්ට දෙන මුදල මදි කියලා අඬා වැටෙන එක නොවේ.  නිළධාරින් සමග වාඩි වෙලා ලැබුණු මුදල වියදම් කර ගන්න බැරි වුණේ ඇයි කියලා අමාත්‍යාංශයේ අකාර්යක්ෂමතාවයට හේතු සොයන එකයි.  වැඩ බැරි ඇමතිලා නටන්න බැරි වුණාම පොලොව ඇදයි කියන එක තමයි මේ ආණ්ඩුව පුරාවටම දකින්න ලැබෙන ලක්ෂණය.”

තෙල් මගඩි ඇමතිවරු අර්ජුන හෙළි කළ යුතුයි

“පසුගිය දා ඇති වුණු තෙල් හිඟයට හිටපු තෙල් ඇමතිවරු දෙදෙනෙකු වගකිව යුතු බවට ඛණිජතෙල් සම්පත් ඇමති අර්ජුන රණතුංග මැතිතුමා පවසා තිබුණා.  හිටපු ඛණිජතෙල් ඇමතිවරු හය දෙනෙක් ආණ්ඩුවේ ඉන්නවා.  නම් වලින් කිව්වොත් කරු ජයසූරිය මැතිතුමා, ඒ එච් එම් ෆව්සි මැතිතුමා, සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මැතිතුමා, අනුර යාපා මැතිතුමා, පා ච රණවක මැතිතුමා සහ චන්දිම වීරක්කොඩි මැතිතුමා.  නම් නොකිව්වොත් මේ හයදෙනාටම අසාධාරණයක් වෙනවා.  ඒ නිසා මෙම ඇමතිවරු දෙදෙනා වහාම රටට හෙලි කරන්න කියලා අර්ජුන ඇමතිතුමාගෙන් අපි ඉල්ලා සිටිනවා.”

“මෙගා ඩීල් ගැන ඡන්ද කාලයේ කතා කළත් අද වෙනතුරු සිඟිති ඩීල් එකකටවත් දඬුවම් කරලා නෑ.  ඩීසල් මාෆියා ගැන වීර කතා කිව්වත් අද වෙන තුරු එක නමක් හෙලි කරලා නෑ.  ඒ නිසා මෙවර වත් වැරදිකරුවන් නම් කරලා එතැනින් නතර නොවී ඒ අයට දඬුවම් කරන්න කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා.  නැවත මෙවැනි අර්බූද නොවන්නේ එහෙම කලොත් විතරයි.”